Dane finansowe
Według MSSF, mln zł 4. kwartał 2015 4. kwartał 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 20 087 22 902 14%
EBITDA LIFO 1 866 2 655 42%
Efekt LIFO - 1 108 526 - 147%
EBITDA 758 3 181 320%
Amortyzacja - 510 - 550 8%
EBIT LIFO 1 356 2 105 55%
EBIT 248 2 631 961%
Wynik netto - 69 2 043 - 3 061%
Aktywa 48 137 55 559 15%
Kapitał własny 24 244 29 285 21%
Dług netto 6 810 3 363 - 51%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 563 2 543 63%
Nakłady inwestycyjne - 1 296 - 1 216 - 6%
Według MSSF, mln zł 2014 2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 106 832 88 336 - 17%
EBITDA LIFO 5 213 8 738 68%
Efekt LIFO - 2 573 - 1 510 - 41%
EBITDA 2 640 7 228 174%
Amortyzacja - 1 991 - 1 895 - 5%
EBIT LIFO 3 222 6 843 112%
EBIT 649 5 333 722%
Wynik netto - 5 828 3 233 - 155%
Aktywa 46 725 48 137 3%
Kapitał własny 20 386 24 244 19%
Dług netto 6 720 6 810 1%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 187 5 354 68%
Nakłady inwestycyjne - 3 788 - 3 183 - 16%
*  wg skonsolidowanego raportu za okres 9 miesięcy PKN ORLEN S.A. opublikowanego 22 października 2015r.
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. opublikowanego 26 marca 2015r.
 
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
3Q15: (-) 0,1 mld PLN dotyczące głównie aktywów petrochemicznych Unipetrol

 

 

​​​
 

NASZE MARKI