Dane finansowe
Według MSSF, mln zł 2. kwartał 2016 2. kwartał 2017 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 19 355 23 025 19%
EBITDA LIFO 2 594 3 058 18%
Efekt LIFO 409 - 344 - 184%
EBITDA 3 003 2 714 - 10%
Amortyzacja - 508 - 581 14%
EBIT LIFO 2 086 2 477 19%
EBIT 2 495 2 133 - 15%
Wynik netto 1 792 1 754 - 2%
Aktywa 51 809 56 489 9%
Kapitał własny 25 592 31 939 25%
Dług netto 5 071 1 175 - 77%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 764 3 493 98%
Nakłady inwestycyjne - 1 248 - 1 198 - 4%
Według MSSF, mln zł 2015 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 88 336 79 553 - 10%
EBITDA LIFO 8 738 9 412 8%
Efekt LIFO - 1 510 85 - 106%
EBITDA 7 228 9 497 31%
Amortyzacja - 1 895 - 2 110 11%
EBIT LIFO 6 843 7 302 7%
EBIT 5 333 7 387 39%
Wynik netto 3 233 5 740 78%
Aktywa 48 137 55 559 15%
Kapitał własny 24 244 29 285 21%
Dług netto 6 810 3 363 - 51%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 354 9 331 74%
Nakłady inwestycyjne - 3 183 - 4 673 47%
*  wg skonsolidowanego raportu za okres 9 miesięcy PKN ORLEN S.A. opublikowanego 22 października 2015r.
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. opublikowanego 26 marca 2015r.
 
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
3Q15: (-) 0,1 mld PLN dotyczące głównie aktywów petrochemicznych Unipetrol

 

 

​​​
 

NASZE MARKI