Dane finansowe
Według MSSF, mln zł 1. kwartał 2016 1. kwartał 2017 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 16 213 22 875 41%
EBITDA LIFO 1 937 2 321 20%
Efekt LIFO - 937 519 - 155%
EBITDA 1 000 2 840 184%
Amortyzacja - 515 - 562 9%
EBIT LIFO 1 422 1 759 24%
EBIT 485 2 278 370%
Wynik netto 336 2 088 521%
Aktywa 48 217 54 595 13%
Kapitał własny 24 460 31 449 29%
Dług netto 5 467 3 653 - 33%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 927 673 - 77%
Nakłady inwestycyjne - 1 002 - 723 - 28%
Według MSSF, mln zł 2015 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 88 336 79 553 - 10%
EBITDA LIFO 8 738 9 412 8%
Efekt LIFO - 1 510 85 - 106%
EBITDA 7 228 9 497 31%
Amortyzacja - 1 895 - 2 110 11%
EBIT LIFO 6 843 7 302 7%
EBIT 5 333 7 387 39%
Wynik netto 3 233 5 740 78%
Aktywa 48 137 55 559 15%
Kapitał własny 24 244 29 285 21%
Dług netto 6 810 3 363 - 51%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 354 9 331 74%
Nakłady inwestycyjne - 3 183 - 4 673 47%
*  wg skonsolidowanego raportu za okres 9 miesięcy PKN ORLEN S.A. opublikowanego 22 października 2015r.
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. opublikowanego 26 marca 2015r.
 
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
3Q15: (-) 0,1 mld PLN dotyczące głównie aktywów petrochemicznych Unipetrol

 

 

​​​
 

NASZE MARKI