Dane finansowe
Według MSSF, mln zł 3. kwartał 2016 3. kwartał 2017 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 21 083 24 730 17%
EBITDA LIFO 2 226 3 047 37%
Efekt LIFO 87 - 107 - 223%
EBITDA 2 313 2 940 27%
Amortyzacja - 537 - 616 15%
EBIT LIFO 1 689 2 431 44%
EBIT 1 776 2 324 31%
Wynik netto 1 569 1 697 8%
Aktywa 51 604 59 076 14%
Kapitał własny 27 081 33 823 25%
Dług netto 4 953 568 - 89%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 097 3 003 43%
Nakłady inwestycyjne - 1 207 - 977 - 19%
Według MSSF, mln zł 2015 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 88 336 79 553 - 10%
EBITDA LIFO 8 738 9 412 8%
Efekt LIFO - 1 510 85 - 106%
EBITDA 7 228 9 497 31%
Amortyzacja - 1 895 - 2 110 11%
EBIT LIFO 6 843 7 302 7%
EBIT 5 333 7 387 39%
Wynik netto 3 233 5 740 78%
Aktywa 48 137 55 559 15%
Kapitał własny 24 244 29 285 21%
Dług netto 6 810 3 363 - 51%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 354 9 331 74%
Nakłady inwestycyjne - 3 183 - 4 673 47%
*  wg skonsolidowanego raportu za okres 9 miesięcy PKN ORLEN S.A. opublikowanego 22 października 2015r.
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. opublikowanego 26 marca 2015r.
 
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
3Q15: (-) 0,1 mld PLN dotyczące głównie aktywów petrochemicznych Unipetrol

 

 

​​​
 

NASZE MARKI