Rozbudowa Terminala Paliw w Szczecinie
01-02-2018    produkty i usługi
​PKN ORLEN podjął decyzję o rozbudowie pojemności magazynowej na Terminalu Paliw nr 91 zlokalizowanym w Szczecinie w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku paliw, a także realizacją strategii w obszarze logistyki PKN ORLEN.  Po zrealizowaniu inwestycji PKN ORLEN będzie mógł magazynować w Szczecinie kilkukrotnie więcej paliw niż pozwalałyby obecne pojemności. Zakończenie pierwszego etapu rozbudowy nowoczesnego Terminala planowane jest w połowie przyszłego roku.
 
Istniejący Terminal Paliw został wybudowany w latach 20 XX wieku. Rozwój infrastruktury magazynowej w Szczecinie wynika zarówno z rosnących potrzeb rynku paliw, jak i konieczności budowy zbiorników  wykorzystując najnowocześniejsze i sprawdzone technologie. 

PKN ORLEN zawarł umowę z firmą Elektrobudowa S.A. na realizację pierwszego etapu prac polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z budową magazynu paliw w formule EPC czyli „pod klucz”. Wartość kontraktu dla I etapu wyniesie prawie 40 mln zł.
 
Przygotowany Program Rozwojowy dla Terminala Paliw w Szczecinie składa się z kliku integralnych etapów i zakłada m.in. budowę nowoczesnego parku zbiorników o łącznej pojemności wynoszącej około 50.000 m3, umożliwiającego import produktów paliwowych z kierunku morskiego.
Kolejne etapy zakładają dodatkowo stworzenie stanowisk do rozładunku/załadunku jednostek pływających wraz z umożliwieniem dalszej redystrybucji paliw poprzez wykorzystanie zmodernizowanego nalewu kolejowego.

Program Rozwoju Terminala Paliw w Szczecinie obejmuje lata 2018-2022.
Powrót do Centrum Prasowego
Skrypty z wideokonferencji oznaczone: produkty i usługi
aplikacja mobilna 2015-06-09 Miejsce: warszawa
 

NASZE MARKI