Strona wymaga zainstalowanego pluginu Flash Player w wersji 9 lub wyższej.
Kliknij tutaj w celu pobrania najnowszej wersji Flash Player'a.

     

Jesteś tutaj: Orlen.pl > PL > Dla biznesu > Produkty petrochemiczne > Petrochemikalia > Aceton
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 

Dla biznesu

Aceton

Charakterystyka
Aceton jest wysoce łatwopalną cieczą, pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Działa drażniąco na oczy. Miesza się z wodą w każdym stosunku.
Aceton wraz z  fenolem produkujemy z zastosowaniem metody kumenowej, w której jako półprodukt otrzymujemy kumen powstały w procesie alkilacji benzenu propylenem przy udziale kompleksu katalitycznego na bazie chlorku glinu (AlCl3). Kumen wydzielamy na drodze wielostopniowej destylacji alkilatu. Następnie otrzymywany kumen poddajemy procesowi utleniania tlenem z powietrza do wodoronadtlenku kumenu. W dalszym etapie wodoronadtlenek kumenu w obecności katalizatora (kwasu siarkowego) rozpada się na fenol i aceton. Otrzymaną mieszaninę rozkładczą poddajemy rektyfikacji a następnie destylacji i oczyszczaniu otrzymując aceton o czystości 99,6% (pozwalającą nam zakwalifikować aceton produkowany jako aceton czysty).

Zastosowanie
Aceton stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów. Znalazł zastosowanie również w wielu syntezach chemicznych. Ponadto jest używany w laboratoriach chemicznych jako środek osuszający oraz myjący szkło laboratoryjne.

Właściwości


Stan skupienia Ciecz
Zapach Charakterystyczny
Barwa Bezbarwna
Ciężar cząsteczkowy 58,08
Gęstość (w temperaturze 20oc), kg/m3 791
Temperatura wrzenia przy ciśnieniu 0,1 mpa, oc, 56,29
Temperatura topnienia, oc, -94,7
Temperatura zapłonu, oc, -17,0
Temperatura samozapłonu, oc 465
Granice wybuchowości w mieszance z powietrzem
dolna 2,5 % obj.
górna 14,3 % obj.
Współczynnik załamania światła w 20oc 1,35596
 
 
 
 
Aktywny słownik pojęć w serwisie umożliwia zapoznanie się z definicjami trudnych słów i skrótów pojawiających się w serwisie. Kliknij "Włącz słownik pojęć w serwisie", żeby uruchomić słownik. Słowa i skróty, których definicje znajdują się w serwisie zostaną podświetlone w treści. Po najechaniu na nie kursorem myszy będzie widoczna chmurka z definicją.
Marki Grupy ORLEN