Petrochemikalia
20.11.2017
Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 listopada 2017 roku PKN ORLEN odwołuje Zdarzenie Siły Wyższej na terenie Zakładu PTA. Zakład rozpoczął już pracę i funkcjonuje poprawnie.

08.11.2017
Zawiadomienie o wystąpieniu Zdarzenia Siły Wyższej w Zakładzie PTA

Z przykrością informujemy, że w związku z awarią techniczną nowo zakupionego i zamontowanego w bieżącym roku wymiennika ciepła (wymiennik ten zastąpił uszkodzony wymiennik ciepła, który był przyczyną ogłoszenia Siły Wyższej w Q4 2016), w dniu 08.11.2017 r. zmuszeni byliśmy zatrzymać instalację w Zakładzie PTA. W związku z tym, niniejszym ogłaszamy wystąpienie Zdarzenia Siły Wyższej ze skutkiem natychmiastowym.
Powyższe zdarzenie spowodowane, między innymi, nadzwyczajną, nieprzewidywalną przeszkodą zaistniałą niezależnie od PKN ORLEN S.A., pozostające poza jego kontrolą, znacznie ogranicza możliwość wywiązania się przez PKN ORLEN S.A. ze zobowiązań wynikających z umów z partnerami biznesowymi t.j. Zdarzenie Siły Wyższej.

Wystąpienie wyżej wskazanego Zdarzenia Siły Wyższej uniemożliwia PKN ORLEN S.A. pełne wywiązanie się ze swoich zobowiązań wynikających z zawartych umów z partnerami biznesowymi.

W związku z zaistnieniem Zdarzenia Siły Wyższej, PKN ORLEN S.A. jest zmuszony zredukować dostawy PTA do czasu uruchomienia instalacji w Zakładzie PTA. Informacja o planowanym uruchomienie produkcji zostanie przekazana Państwu bez zbędnej zwłoki.

Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, w celu złagodzenia skutków ww. awarii. Będziemy niezwłocznie informować o wszelkich zmianach odnośnie zredukowanych wolumenów PTA, jak również statusu usuwania awarii na instalacji PTA oraz terminu zakończenia Zdarzenia Siły Wyższej.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę w tej nieprzyjemnej sytuacji dla wszystkich zaangażowanych stron.
Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem produktów?Zostaw swoje dane:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Powiat
Nr telefonu +48
Temat
E-mail
Pytanie
Wpisz kod z obrazka
 

NASZE MARKI