Petrochemikalia
24.10.2016
Zawiadomienie o wystąpieniu Zdarzenia Siły Wyższej w Zakładzie PTA

Z przykrością informujemy, że w związku z techniczną awarią jednego z wymienników ciepła na instalacji PTA, która miała miejsce w dniu 24.10.2016 r., zmuszeni byliśmy w dniu 24.10.2016 r. zatrzymać instalację w Zakładzie PTA. W związku z tym, niniejszym ogłaszamy wystąpienie Zdarzenia Siły Wyższej ze skutkiem natychmiastowym.
Powyższe zdarzenie spowodowane, między innymi, nadzwyczajną, nieprzewidywalną przeszkodą zaistniałą niezależnie od PKN ORLEN S.A., pozostające poza jego kontrolą, znacznie ogranicza możliwość wywiązania się przez PKN ORLEN S.A. ze zobowiązań wynikających z umów z partnerami biznesowymi t.j. Zdarzenie Siły Wyższej.

Wystąpienie wyżej wskazanego Zdarzenia Siły Wyższej uniemożliwia PKN ORLEN S.A. pełne wywiązanie się ze swoich zobowiązań wynikających z zawartych umów z partnerami biznesowymi.

W związku z zaistnieniem Zdarzenia Siły Wyższej, PKN ORLEN S.A. jest zmuszony zredukować dostawy PTA na okres 16 dni do czasu uruchomienia instalacji w Zakładzie PTA. Uruchomienie produkcji planowane jest wstępnie na 08.11.2016 r..

Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, w celu złagodzenia skutków ww. awarii. Będziemy niezwłocznie informować o wszelkich zmianach odnośnie zredukowanych wolumenów PTA, jak również statusu usuwania awarii na instalacji PTA oraz terminu zakończenia Zdarzenia Siły Wyższej.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę w tej nieprzyjemnej sytuacji dla wszystkich zaangażowanych stron.

Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem produktów?Zostaw swoje dane:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Powiat
Nr telefonu +48
Temat
E-mail
Pytanie
Wpisz kod z obrazka
 

NASZE MARKI