Strona wymaga zainstalowanego pluginu Flash Player w wersji 9 lub wyższej.
Kliknij tutaj w celu pobrania najnowszej wersji Flash Player'a.

     

Jesteś tutaj: Orlen.pl > PL > O firmie > Kariera > Aktualności
dopasuj rozmiar czcionki:AAA
 

O firmie

Aktualności

Młodzi ludzie chcą napędzać przyszłość...

Pomimo rozwoju technologii i intensyfikacji kontaków
w formule on-line studenci i absolwenci nadal bardzo cenią bezpośrednie spotkania z pracodawcami, w tym również  za pośrednictwem organizowanych przez uczelnie targów pracy. W 2014 roku pracownicy Zespołu Rekrutacji uczestniczyli w czterech tego typu wydarzeniach w całej Polsce - w XIX Płockich Targach Pracy
i Przedsiębiorczości, Inżynierskich Targach Pracy
w Warszawie, Targach Pracy Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz w Akademickich Targach Pracy w Łodzi
, które są zaliczane do jednych
z największych imprez tego typu w Polsce.

Uczestnictwo w Targach to możliwość przybliżenia profilu działalności i specyfiki firmy, przekazania informacji
o postawach i wartościach, które Spółka ceni i których poszukuje u kandydatów do pracy.
Dla odwiedzających to możliwość pozyskania informacji
z przysłowiowej pierwszej ręki, zarówno w aspekcie nowych inwestycji, jak i aktualnie prowadzonych w PKN ORLEN programów praktyk i procesów rekrutacyjnych, jak
i przebiegu samej rekrutacji oraz selekcji, a także późniejszych możliwości rozwoju w strukturach firmy. 

Niezależnie od lokalizacji, targi pracy charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem odwiedzających.   Uczestnikami były zarówno osoby z doświadczeniem zawodowym, świeżo upieczeni absolwenci, ale także osoby, które dopiero za jakiś czas będą wchodzić na rynek pracy. Jak usłyszeliśmy w opinii   odwiedzających Targi, ORLEN jest atrakcyjnym pracodawcą dla przyszłych inżynierów,
a odległość pomiędzy Łodzią, czy Krakowem, a Płockiem dla większości nie stanowiła problemu (nie tylko dla studentów pochodzących z okolic Płocka, którzy pojawili się na stoisku ). Dla wielu młodych osób, studiujących kierunki techniczne, Koncern jest liderem, dającym możliwość ciekawej i rozwojowej pracy. Młodzi ludzie chcą napędzać przyszłość z PKN ORLEN.


Praktyki u najlepszych…

Możliwość nauki od najlepszych w swojej branży to niepowtarzalna okazja z której skorzystali studenci i absolwenci uczestniczący w programach płatnych praktyk realizowanych w PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. jako fundator płatnych praktyk po raz kolejny aktywnie zaangażował się w działania wspierające rozwój rynku pracy. Zaproponowaliśmy studentom osiągającym ponadprzeciętne wyniki udział w dwóch programach ogólnopolskich oraz jednym międzynarodowym.

 

Konkurs „Grasz o staż” to ogólnopolski konkurs dający młodym ludziom szansę na zdobycie cennego doświadczenia na rynku pracy.

 

 

Konrad Śliwka – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, Wydziału Zarządzania, specjalizacja: rachunkowość i finanse oraz student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, specjalizacja: geologia, wspierał Biuro Handlu Gazem w Warszawie.     

„Zdecydowałem się na praktykę w Orlenie, gdyż jest jednym z największych w Europie Środkowo-Wschodniej koncernów naftowych. Praktyka otworzyła przede mną szanse na sprawdzenie wiedzy nabytej w trakcie nauki, a równocześnie na rozwój i zdobycie bezcennego doświadczenia, umiejętności oraz współpracy z najlepszymi w kraju specjalistami. Bardzo ważne dla mnie jest także to, że tematyka praktyki była zgodna nie tylko z kierunkiem studiów, który aktualnie studiuję (górnictwo i geologia) i tym, który ukończyłem (finanse i rachunkowość), ale przede wszystkim odpowiada moim zainteresowaniom niekonwencjonalnymi złożami węglowodorów oraz skroplonym gazem ziemnym. Mam świadomość jak istotne są oba zagadnienia dla rozwoju naszego kraju”.

Wojciech Pepliński – absolwent Politechniki Gdańskiej w Gdańsku, Wydziału Mechanicznego, specjalizacja: energetyka, odbywał praktykę w Biurze Energetyki w Warszawie.
Wojtek podkreślił, że zdecydował się na praktykę w PKN ORLEN, ponieważ jest „to firma o ogromnych możliwościach i potencjale, czego potwierdzeniem są przyznane jej liczne nagrody i wyróżnienia. Jestem przekonany, że staż w tak wysoko cenionej organizacji będzie dla mnie fantastycznym przeżyciem nie tylko ze względu na możliwości zdobycia nowych umiejętności, ale także poznania wielu interesujących osób. Dlatego wybierając zadanie konkursowe w ramach programu „Grasz o staż” bez zawahania wybrałem te organizowane przez PKN ORLEN, gdyż jest to gwarancja odbycia ciekawego   i dobrze przygotowanego merytorycznie stażu”.

 

Program Kariera – jest to ogólnopolski program praktyk studenckich organizowany przez Polską Radę Biznesu, elitarną organizację największych polskich przedsiębiorców. Program Kariera kształci studentów i absolwentów uczelni wyższych do roli przyszłych liderów biznesu.  

 

Patryk Tyszko – student Politechniki Warszawskiej w Warszawie, Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, specjalizacja: energetyka, wspierał Biuro Energetyki w Warszawie

Patryk zapytany o to dlaczego zdecydował się na praktykę w PKN OLREN podkreślił zdecydowałem się na praktykę w PKN ORLEN, ponieważ uznałem firmę za bardzo atrakcyjną pod względem tempa jej rozwoju oraz szerokiego portfolio jakim się zajmuje. Ten szeroki wachlarz w sektorze przemysłu gromadzi w kadrze Orlenu specjalistów z wielu dziedzin. Wiem, że jako młody człowiek mogę wykorzystać tę szansę do osobistego rozwoju”.

„LEOPOLIS FOR FUTURE”międzynarodowy program praktyk realizowany przy współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie.  

Marta Ganushchak – studentka Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, Wydziału Stosunków Międzynarodowych, wspierała Biuro Komunikacji Korporacyjnej w Płocku.

„Miałam okazję poznać warsztat pracy Biura oraz narzędzia służące do budowania komunikacji korporacyjnej. Realizowane zadania zorientowane były na monitorowanie rynku, przygotowywanie artykułów. Największą wartością jednak była możliwość poznania PKN ORLEN od wewnątrz, ale także praca w atmosferze pełnej zaangażowania, pasji i wysiłku”.

Oleksiy Dikunstudent magisterskich studiów uzupełniających na Wydziale Marketingu i Logistyki Politechniki Lwowskiej we Lwowie realizował zadania na rzecz Biura Zarządzania Wiedzą i Projektami w Płocku.

„Pracowałem nad weryfikacją i analizą informacji o dostępnym na rynku narzędziu IT wspomagającym procesy i komunikację  biznesową. Ponadto odpowiadałem za mapowanie rynku pod kątem firm pracujących na oprogramowaniach służących do analizy dużej ilości danych (big data, BI). Efekt mojej pracy znalazł odzwierciedlenie w przygotowanej prezentacji podsumowującej. Jestem zadowolony, że powierzone do realizacji zadania były ambitne i ciekawe”.

Realizowane praktyki nie tylko były ukierunkowane na nabywanie przez praktykantów nowych umiejętności oraz doświadczenia, ale również na poznanie kultury organizacyjnej oraz wartości i zasad postępowania obowiązujących w PKN ORLEN S.A.

Zespół Rekrutacji wraz z Rzecznikiem ds. Etyki zaprosił praktykantów do udziału w interaktywnym warsztacie nt. "Kompetencje, wartości, relacje w PKN ORLEN S.A.", podczas którego mieliśmy szansę pokazać, jak w praktyce stosujemy nasze wartości i jak kształtujemy naszą kulturę organizacyjną.

Wszystkim pracownikom, którzy pełnili rolę opiekunów  i przełożonych dla osób realizujących w naszej Spółce praktyki - dziękujemy za zaangażowanie. Dzięki współpracy ze środowiskiem akademickim oraz młodymi ludźmi napędzamy przyszłość dzieląc się naszą wiedzą i biznesowym doświadczeniem.


ORLEN wyróżniony w Global Management Challenge – Employers

PKN ORLEN został laureatem kategorii „Pracodawca inwestujący w rozwój pracowników” w rankingu Global Management Challenge Employers – Najlepsi Pracodawcy.
Wyróżnienie zostało przyznane PKN ORLEN po podsumowaniu 14. edycji konkursu GMC w Polsce. Nagroda w konkursie została przyznana po raz pierwszy najbardziej aktywnym i zaangażowanym w ten projekt pracodawcom w kraju.
Celem rankingu GMC Employers jest wyróżnienie  firm, które inwestują w rozwój pracowników oraz udostępniają im nowoczesne metody rozwojowe, takie jak np. symulacje biznesowe.
Konkurs Global Management Challenge został po raz pierwszy zorganizowany w 2000 roku. W ciągu wszystkich 14. edycji udział w nim wzięło ponad 25 000 osób, przedstawicieli ponad 300 firm oraz 80 uczelni.
W imieniu PKN ORLEN nagrodę odebrała Maja Jonatowska – Dyrektor Biura Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników.
Wręczenie statuetki odbyło się w poniedziałek 30 czerwca w siedzibie organizatora GMC w Polsce firmy BIGRAM.


PKN ORLEN po raz kolejny uczestniczył w unikalnym ogólnopolskim projekcie „Case Week – Industry Meets Academics” organizowanym przez Stowarzyszenie IAESTE Polska. W tegorocznej edycji udział wzięli przedstawiciele dwóch obszarów biznesowych naszej spółki. Wiedzą ze studentami dzielili się pracownicy Działu Standardów i Relacji z Klientami Sieci Detalicznej oraz Biura Logistyki-Polska. Nasi eksperci przeprowadzili dla studentów wybranych uczelni technicznych oraz biznesowych dwa warsztaty w formie case study.

Case Week to coroczny cykl warsztatów realizowany z inicjatywy stowarzyszenia studenckiego, we współpracy z uczelniami i firmami, przedstawicielami pracodawców. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby studentów, widzących potrzebę przełożenia na praktykę wiedzy teoretycznej nabytej podczas studiów. Warsztaty są realizowane w kilku największych miastach Polski.  Formuła spotkań w ramach Case Week zakłada dwie nieformalne części: wstęp teoretyczny w formie wykładu prowadzonego przez biznes oraz warsztat, podczas którego studenci pod okiem profesjonalistów rozwiązują  studia przypadków.

 „ORLEN. Napędzamy przyszłość”.
PKN ORLEN uczestnicząc w „Case Week” wspiera osoby wchodzące na rynek pracy w wyborze ścieżki zawodowej, natomiast korzyści z projektu są obopólne. Dla studentów jest to unikalna możliwość interakcji z praktykami tworzącymi branżę paliwowo-energetyczną oraz poznania najlepszych rynkowych praktyk, a także specyfiki koncernu, obszarów działalności i stojącym przed nim wyzwań wyzwań.  Dla PKN ORLEN  jest to natomiast możliwość zaprezentowania się w środowisku akademickim jako interesujący, pełen szans i możliwości pracodawca oraz zainteresowania najzdolniejszych studentów możliwością realizowania się w strukturach. Poprzez interakcję ze  studentami rozwiązującymi case study jest to również możliwość  uzyskania świeżego spojrzenia na bieżące zagadnienia biznesowe.

 Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność
Dwa obszary biznesowe - Dział Standardów i Relacji z Klientami Sieci Detalicznej oraz Biuro Logistyki-Polska – pozytywnie odpowiedziało na zaproszenie Biura Zarządzania Kompetencjami i Rozwojem Pracowników oraz Biura Partnerów Biznesowych i zaangażowało się w projekt, opracowując materiał warsztatowy, a następnie prowadząc  kilkugodzinnego spotkanie ze studentami.

Świadomość skargi jako prezent od klienta na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Pierwsze spotkanie w ramach Case Week zostało poprowadzone na Politechnice Warszawskiej w Warszawie przez Zespół Działu Standardów i Relacji z Klientami Sieci Detalicznej. Prezentacja „Co zrobić, żeby klient do nas wracał?” przygotowana przez Zespół obrazowała rozwój marki oraz standardów obsługi klienta wraz z przeobrażeniami, jakie przeszła firma w perspektywie czasu.


Zespół Działu Standardów i Relacji z Klientami Sieci Detalicznej.  Od lewej: Tomasz Jaworowski, Jarosław Orłowski- Dyrektor Działu Standardów i Relacji z Klientami Sieci Detalicznej, Jacek Kordowski, Kamila Kmiecińska, Jakub Cykier, Paweł Kwiatkowski.

Część warsztatowa miała formułę pracy w z zespołach roboczych, koordynowanych przez pracowników Działu Standardów i Relacji z Klientami Sieci Detalicznej. Studenci wypracowywali rozwiązania mające wpływ na budowanie standardów obsługi klienta w oparciu o czynnik  informacji zwrotnej w formie skargi składanej przez klientów. Zespoły wypracowywały w oparciu o wytyczne rozwiązania, które pod koniec spotkania prezentowane były na forum przez wybranego z grupy przedstawiciela.

W opinii Zespołu Działu Standardów i Relacji z Klientami Sieci Detalicznej: „Warsztaty były cennym doświadczeniem, wymagającym zupełnie innego podejścia niż codzienne obowiązki. Przede wszystkim ze względu na odbiorcę - studentów uczelni, których należało zainteresować tematem i wciągnąć w dyskusję. Dlatego oprócz części wykładowej zaplanowana została praca w grupach, a tym samym  możliwość dyskusji i  na koniec prezentacji pomysłów. Zaskoczeniem dla Zespołu było  zaangażowanie oraz bardzo trafne wnioski uczestników. Część dyskusji w grupach można też było potraktować jako badanie rynkowe i w efekcie wnioski do wykorzystania w codziennej pracy.”

Im szersza działalność danego przedsiębiorstwa, tym większym wyzwaniem jest jej optymalizacja, czyli warsztat Biura Logistyki-Polska.

Kilkugodzinny warsztat poprzedzony wykładem  pt. „W jaki sposób zaprojektować sieć dystrybucji paliw, aby była ona efektywna kosztowo oraz odporna na wahania popytu i podaży” na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej poprowadzili Dyrektorzy Biura Logistyki-Polska: Andrzej Raszewski, Dyrektor Biura Logistyki-Polska, Piotr Dura, Dyrektor Działu Systemów i Rozliczeń Logistyki, Rafał Gąska, Dyrektor, Działu Operacji Logistycznych oraz Szymon Skupień - Dyrektor Działu Logistyki Drogowej.

Do zagadnień teoretycznych wprowadził uczestników Dyrektor Biura Logistyki-Polska, Andrzej Raszewski, natomiast poszczególne obszary tematyczne były omawiane przez Dyrektorów według obszaru odpowiedzialności.


Dyrektor, Biuro Logistyki - Polska, Andrzej Raszewski.

W trakcie części warsztatowej, studenci byli również podzieleni na zespoły robocze, które opracowywały rozwiązania konkretne zagadnienia problemowe, a intencją prowadzących było, przedstawienie studentom możliwość zmierzenia się z wyzwaniami, jakie codziennie stoją przed organizacją oraz poszerzenie wiedzy w temacie zarządzania procesami logistycznymi, planowania działalności i optymalizacji dostaw.


Warsztat prowadzony przez Biuro Logistyki-Polska.

Zdaniem Przedstawicieli Biura Logistyki-Polska: „Udział w tego typu wydarzeniach to doskonała okazja zarówno dla przyszłych pracowników jak i pracodawców w celu zweryfikowania wzajemnych potrzeb. Jest to szerokie pole do wymiany wzajemnych doświadczeń na wielu płaszczyznach i w różnych dziedzinach działalności firmy. Widząc zaangażowanie studentów w tegorocznym Case Week i obserwując ich pracę można mieć nadzieję, że niebawem na rynku pracy pojawią się młodzi ludzie, którzy sprostają oczekiwaniom wielu pracodawców.”

Różnorodność tematyki warsztatów prowadzonych w ramach Case Week jest duża, co sprawia, iż w zależności od obszaru biznesowego, w różnym stopniu od uczestników / studentów wymagana jest solidna wiedza teoretyczna z konkretnej dziedziny, ale zawsze pomocna jest intuicja i umiejętność wnioskowania na podstawie analizy informacji zwrotnej.
Dziękując za zaangażowanie w projekt mamy jednocześnie nadzieję na ponowną wspólną realizację działań dedykowanych studentom oraz wspierających współpracę pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym

Zespół Rekrutacji


  
Polski Koncern Naftowy ORLEN  już po raz trzeci został wyróżniony za realizowaną politykę personalną Certyfikatem Top Employers Polska 2014.

Certyfikat jest oficjalnym potwierdzeniem statusu PKN ORLEN  jako czołowego pracodawcy  i jest przyznawany wyłącznie tym organizacjom, których polityka personalna spełnia najwyższe standardy. Spółka jest jedną z 39 organizacji, które otrzymały tytuł Top Employers Polska 2014 i znalazły się w takim elitarnym gronie pracodawców.

Międzynarodowe badanie prowadzone co roku przez Top Employers Institute wskazuje czołowych globalnych pracodawców, którzy tworzą ponadstandardowe warunki pracy, dbają o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji oraz dążą do ciągłego doskonalenia praktyk związanych z zatrudnieniem.  Wszystkie organizacje muszą przejść  proces szczegółowego badania i certyfikacji, nad prawidłowością którego czuwa niezależna firma przeprowadzająca finałowy audyt. Pozytywny wynik certyfikacji oznacza, iż niezależne  badanie potwierdziło wyjątkowe warunki pracy w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN i zapewniło firmie miejsce w elitarnej grupie Top Employers. Szczególnie wysokie wyniki Spółka uzyskała w obszarze świadczeń podstawowych, szkoleń i rozwoju oraz zarządzania kulturą organizacyjną firmy.

Więcej informacji o badaniu i wynikach firmy na www.top-employers.com
 

PKN ORLEN „Najbardziej pożądanym pracodawcą w opinii specjalistów i menedżerów” wynika z tegorocznej edycji badania przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Antal International pod patronatem Business Centre Club. Koncern został wybrany na lidera w kategorii Energetyka, Gaz, Paliwa, Chemia. Wyróżnienie zostało wręczone spółce podczas Międzynarodowego Kongresu Rekrutacji i HR.

Anonimowe badanie zostało przeprowadzone wśród ponad 3 tys. specjalistów i menedżerów z całej Polski. Unikalną cechą sondażu była możliwość samodzielnego wskazania przez respondentów najbardziej pożądanego pracodawcy, ponieważ
w kwestionariuszu nie było gotowej, zawężonej listy wyboru określonej firmy.

Respondenci sondy docenili przede wszystkim wielkość i prestiż przedsiębiorstwa (42%), oferowane wynagrodzenie (37%), gwarancję stabilności zatrudnienia (35%) oraz styl zarządzania
i kulturę organizacyjną oraz innowacyjność (33%).

Wyniki badania stworzyły ranking najlepiej postrzeganych pracodawców w 12 różnych kategoriach jak Bankowość, Ubezpieczenia, Instytucje Finansowe; Branża budowlana, Nieruchomości; Energetyka, Gaz, Paliwa, Chemia; Farmacja, Aparatura, Sprzęt Medyczny, Opieka zdrowotna; FMCG, HoReCa; Handel detaliczny i E-Commerce; IT i Telekomunikacja; Consulting, Kancelarie prawne; Motoryzacja
i Lotnictwo; Produkcja Przemysłowa; SSC/BPO; Transport, Spedycja i Logistyka.


 

 

 

 

 

 

PKN ORLEN najlepszym Pracodawcą dla Inżyniera

   W ramach tegorocznej edycji plebiscytu statuetka Pracodawcy Dla Inżyniera 2013 roku trafiła do PKN ORLEN S.A. Studenci uznali Koncern za najlepszego Pracodawcę dla Inżyniera.


"Pracodawca Dla Inżyniera" to Plebiscyt prowadzony przez Stowarzyszenie Studentów BEST (Board of European Students of Technology) we współpracy
z portalem badawczym StudentsWatch.pl, mający na celu wyłonienie firmy, która zdaniem studentów  i  absolwentów uczelni technicznych oferuje najlepsze warunki zatrudnienia.

W dniach od 15 lutego do 15 marca 2013  około 6 000 studentów z uczelni technicznych w całym kraju, za pośrednictwem Internetu wypełniło ankietę, której pytania dotyczyły ich oczekiwań wobec pracodawców, poglądów i opinii na temat programów praktyk oraz staży. 

W plebiscycie nagradzana jest ta firma, która według studentów oferuje najlepsze warunki zatrudnienia oraz jest najbardziej przyjazna dla społeczności studenckiej – taką firmą wybrany został PKN  ORLEN i do naszych rąk trafiła statuetka Pracodawcy Dla Inżyniera 2013 roku


 

Jeżeli chciałbyś dołączyć do grona zadowolonych praktykantów, którzy zdobyli pierwsze doświadczenia zawodowe w strukturach PKN ORLEN to właśnie masz okazję! 

 

„Moje marzenie zawodowe, właśnie się spełniło - pracuję w dużej firmie rafineryjnej. Warto stawiać na najlepszych, ja wybrałam PKN ORLEN S.A. - odbyte w firmie praktyki były pierwszym i bardzo istotnym krokiem na mojej drodze zawodowej. Kolejnym jest moja obecna praca – pracuję w  Dziale ds. Technologii PKN ORLEN S.A.

Honorata Łącka – laureatka 16 edycji Konkursu.

 

„Staż w tak renomowanej Spółce pozwolił mi nie tylko na ugruntowanie posiadanej wiedzy, ale przede wszystkim na zdobycie doświadczeń, jakich próżno szukać gdzie indziej. Posiadanie takiego wpisu w CV jest bez wątpienia poważnym krokiem w kierunku ciekawej  przyszłości. Budując ścieżkę swej kariery powinniśmy uczyć się od najlepszych – takim w tym przypadku jest PKN ORLEN S.A.

Wojciech Sikorski – laureat 17 edycji Konkursu.

PKN ORLEN jest jednym z fundatorów konkursu „Grasz o staż”. Zachęcamy do udziału w tegorocznej 18 edycji konkursu i dołączenia do grona praktykantów PKN ORLEN S.A. 
Trzech wyłonionych laureatów konkursu w okresie wakacyjnym będzie realizowało dwumiesięczną praktykę w Biurze Zakupów Centralnych (Strategicznych), Biurze SCM Efektywności Realizacji Planu Operacyjnego oraz w Biurze Kontrolingu Rachunku Wyników.
Tegoroczna odsłona "Grasz o staż" rozpoczęła się w dniu 4 lutego 2013 roku.
Szczegółowe informacje na stronie www.grasz.pl


Pięciu Laureatów XVII edycji Konkursu „Grasz o staż” przez okres dwóch miesięcy odbywało praktykę w strukturach PKN ORLEN S.A.


Laureaci XVII edycji Konkursu „Grasz o staż” z przedstawicielami Zespołu Rekrutacji.
Od lewej: Edyta Kowalkowska – koordynator konkursu, Zespół Rekrutacji, Laureaci Konkursu: Ewa Krajewska, Tomasz Fiedorowicz, Michał Wiśniewski, Robert Chruściński, Wojciech Sikorski i Małgorzata Maliszewska-Miętek – Kierownik Zespołu Rekrutacji.

„Grasz o staż" jest ogólnopolskim konkursem realizowanym od 1996 roku przez "Gazetę Wyborczą" oraz firmę PwC Polska. Dzięki konkursowi młodzi, aktywni ludzie mają okazję wykazania się wiedzą zdobytą na studiach rozwiązując zadanie konkursowe z interesujących ich dziedzin, a następnie najlepsi spośród nich mają szansę zdobyć cenne doświadczenie
w renomowanych firmach z całej Polski. PKN ORLEN  jako firma otwarta i wspierająca młodych ludzi, wkraczających właśnie
na rynek pracy, już po raz kolejny uczestniczył w konkursie jako fundator płatnych praktyk.  

Aby móc w przyszłości jeszcze lepiej wpisywać się w potrzeby i oczekiwania zdolnych studentów i absolwentów poprosiliśmy,
aby stażyści podzielili się z nami swoimi wrażeniami z „praktykowania” w naszym Koncernie.

Ewa Krajewska, laureatka Konkursu „Grasz o staż”, która obywała praktykę w Biurze Dyrektora Zakładu Petrochemicznego
w Płocku oceniła ten czas „jako bardzo ciekawy i dobrze wykorzystany”. Podkreśliła również, iż zaadaptowała się bardzo szybko
„Od pierwszego dnia wszyscy w miarę swojego czasu i możliwości opowiadali mi o firmie, o zadaniach działu i swojej pracy, dzięki temu wiedziałam już czego mogę się spodziewać. Życzę wszystkim, aby mogli pracować w tak miłym, sympatycznym i kompetentnym zespole, a pracownikom Biura Dyrektora Zakładu Petrochemicznego serdecznie dziękuję za udzielane mi wskazówki, odpowiedzi na ogrom pytań i stworzenie tak miłej atmosfery”. Podsumowując laureatka stwierdziła, że „ludzie, których tutaj poznałam są dumni z pracy
w ORLENIE, lojalni wobec firmy i siebie nawzajem, ciepło przyjmują też nowych pracowników. Bardzo cenię fakt, że dostałam możliwość zdobycia doświadczenia w tak renomowanej firmie jaką jest PKN ORLEN i wiem, że umiejętności zdobyte podczas tej praktyki  będą ogromnym atutem w przyszłej pracy zawodowej”.

W opinii Tomasz Fiedorowicza, czas spędzony w PKN OLEN w obszarze IT to najciekawsze z jego doświadczeń zawodowych. „Praktyka w Orlenie zmieniła moje spojrzenie na pracę. Udało mi się poznać charakter zadań, które cechuje duża skala wymagająca zupełnie innego podejścia i niesamowitego zgrania wielu zespołów informatycznych”. Tomasz Fiedorowicz podkreślił, że „Orlen poleciłby wszystkim! W żadnej innej (mniejszej) firmie nie będzie miało się okazji zebrania tak ciekawych doświadczeń”.  

Z kolei Robert Chruściński odbywający praktykę w Dziale Rozwoju i Projektów Marketingowych podkreśla, że praktyka w PKN ORLEN pozwoliła mu poznać reguły pracy w dużej korporacji. „Uważam, że to doświadczenie zaprocentuje w mojej najbliższej przyszłości. Czas, który spędziłem w Koncernie sprawił, że na pewno bez żadnych obaw będę próbować swoich sił w międzynarodowych firmach. Cieszę się, że mogłem brać udział w przygotowywaniu tak ważnych i medialnych imprez jakimi są plebiscyt  „Polacy z werwą”
i event „VERVA Street Racing”.
Reasumując Pan Robert Chruściński podkreślił „Praktyka dała mi odpowiedź na dwa pytania. Przed przyjazdem do Warszawy miałem wątpliwości i obawy czy poradzę sobie w tak dużym mieście. Teraz wiem, że chcę tu pracować
– w stolicy. Poza tym to doświadczenie pomogło mi podjąć decyzję, w którym kierunku rozwijać się zawodowo. Wcześniej wahałem się między dziennikarstwem, a PR. W tym momencie zdecydowałem się na wybór tej drugiej opcji i uważam, że właśnie w tych obszarach będę najbardziej skuteczny”
.

 „Czas spędzony w PKN ORLEN oceniam bardzo pozytywnie. Dzięki zadaniom, które realizowałem mogłem dobrze poznać branżę kart flotowych. Na początku obawiałem się, że moja praca może być monotonna, ale nic takiego nie miało miejsca. Cały czas robiłem coś nowego” - tak ocenia swój czas spędzony w PKN ORLEN Pan Michał Wiśniewski, który odbywał praktykę w Biurze Sprzedaży Kart Flotowych. „Cenię swojego opiekuna za profesjonalizm i szeroką wiedzę o tym rynku. Udzielał mi cennych wskazówek odnośnie tworzenia strategii i starał się przydzielać mi takie zadania, abym jak najwięcej mógł się nauczyć w czasie „praktykowania” w PKN ORLEN”.

W opinii Pana Wojciecha Sikorskiego, który odbywał praktykę w Dziale Energetycznym Zakładu Elektrociepłowni okres dwumiesięcznego stażu był bardzo owocny. „Wiele się w tym czasie nauczyłem, a bez wątpienia będzie to miało odzwierciedlenie
w mojej przyszłej karierze zawodowej. Pierwszy raz mogłem doświadczyć pracy w tak dużej Spółce, jaką bezapelacyjnie jest PKN ORLEN. Wzbogaci to mój życiorys i mam nadzieję, iż otworzy również furtkę do wymarzonej pracy. Kto wie, być może będzie to właśnie ORLEN”
. Zapytany o to co go zaskoczyło w firmie odpowiedział „Jeżeli chodzi o Zakład Produkcyjny, to na pewno ogromny obszar zajmowany przez wszystkie instalacje. Z drugiej strony kultura jaka panowała pomiędzy wszystkimi ludźmi. Generalnie jednak ciężko mówić
o zaskoczeniu, gdyż sam nie wiedziałem, czego się spodziewać przyjeżdżając do Płocka. Z niektórymi sprawami stykałem się po raz pierwszy, także dały mi one konkretne wyobrażenie danego aspektu. Inne pozwoliły na zweryfikowanie mojego spojrzenia na rzeczywistość”
Wojtek Sikorski bez wątpienia poleciłby PKN ORLEN jako miejsce praktyk. „Korzyści jest bardzo wiele, przeciętna osoba w moim wieku traci mnóstwo czasu na sprawy, które nic do jej życia nie wnoszą, w takim razie, dlaczego od razu nie rozpocząć budowania ścieżki do swego sukcesu zawodowego. Jeżeli nawet nie uda się w samym Orlenie, to posiadając w CV wpis o odbytych praktykach w rozpoznawalnej Spółce, będzie na pewno łatwiej wybić się ponad przeciętną”.

Laureatom życzymy dalszych sukcesów w budowaniu swojej drogi zawodowej – powodzenia!
Zespół Rekrutacji


Targi Pracy – tam nie mogło nas zabraknąć

Zespół Rekrutacji co roku uczestniczy w Targach Pracy organizowanych w największych miastach akademickich, które
z roku na rok gromadzą coraz większą liczbę wystawców i odwiedzających. W marcu br. wraz z pracownikami Działu ds. Technologii uczestniczyliśmy w 19 Inżynierskich Targach Pracy w Warszawie oraz Akademickich Targach Pracy w Łodzi.

Targi Pracy są doskonałą okazją do bezpośrednich rozmów ze studentami i absolwentami, a także szansą na poznanie wzajemnych możliwości i oczekiwań. Podczas tego typu spotkań przybliżamy specyfikę Koncernu oraz mamy możliwość zaprezentowania oferty szerokiemu gronu potencjalnych kandydatów do pracy, na praktyki i staż.

Niewątpliwą atrakcją Inżynierskich Targów Pracy w Warszawie, którą PKN ORLEN zaproponował studentom był bezpośredni kontakt ze znanym motocyklistą zespołu ORLEN Team, Markiem Dąbrowskim. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów i miało interaktywną formę. Uczestnicy dyskutowali o motocyklach, Marek Dąbrowski opowiedział o swojej karierze sportowej, wyzwaniach oraz trudnościach jakie można napotkać podczas startów w rajdach. Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w konkursie dotyczącym kariery sportowej Marka Dąbrowskiego.

   
Zdj. Spotkanie  z Markiem Dąbrowskim podczas
19 Inżynierskich Targów Pracy w Warszawie 
 Zdj.  Stoisko PKN ORLEN S.A.

Podczas trwania targów w Warszawie i w Łodzi rozmawialiśmy ze studentami w panelu dyskusyjnym, w trakcie którego przedstawiliśmy profil działalności firmy, jej specyfikę oraz możliwości rozwoju jakie oferujemy studentom i absolwentom. Dodatkowo zaprosiliśmy także do konkursu wiedzy o PKN ORLEN, w którym najaktywniejsi otrzymali atrakcyjne nagrody firmowe. Jesteśmy przekonani, iż duża frekwencja, zarówno na stoisku, jak i podczas spotkań tematycznych będzie miała bezpośrednie i pozytywne przełożenie na prowadzone procesy rekrutacyjne.


Miło nam poinformować, że PKN ORLEN S.A. należy do grona fundatorów praktyk w ogólnopolskim Konkursie „Grasz o staż”. Zachęcamy do udziału w jego 17 edycji i dołączenia do grona praktykantów PKN ORLEN S.A. 

Przez okres dwóch letnich miesięcy, pięciu wyłonionych laureatów konkursu będzie realizowało praktykę w naszej Firmie w Biurze Dyrektora Zakładu Petrochemicznego, Biurze Sprzedaży Kart Flotowych, Biurze Informatyki, w Dziale Energetycznym Zakładu Elektrociepłowni oraz w Dziale Rozwoju i Projektów Marketingowych.

Tegoroczna odsłona "Grasz o staż" rozpoczęła się w dniu 6 lutego 2012 roku.
Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami nt. konkursu zapraszamy na stronę
www.grasz.pl.


ORLEN w gronie Idealnych Pracodawców

PKN ORLEN zajął 7. miejsce w polskiej edycji badania Universum Professional Survey. Koncern znalazł się w pierwszej dziesiątce Idealnych Pracodawców wskazywanych przez niezależnych profesjonalistów w kategorii „Inżynieria”. Pracodawców wybierano spośród 100 firm w pięciu kategoriach .

Polska edycja badania Universum Professional Survey została przeprowadzona na grupie ponad 15 000 osób posiadających minimum rok doświadczenia w różnych branżach. Zadawane w badaniu pytania dotyczyły preferencji związanych z życiem zawodowym oraz wizerunku przedsiębiorstw aktywnych na polskim rynku pracy. Na podstawie badania powstał ranking obrazujący poziom atrakcyjności firm dla potencjalnych pracowników. Ranking został podzielony na kategorie: biznes, inżynieria, IT, nauki ścisłe i nauki humanistyczne.

W pozostałych kategoriach ORLEN został umieszczony na następujących pozycjach:

Biznes – 12 miejsce
Nauki ścisłe – 16 miejsce
Nauki humanistyczne – 22 miejsce
IT – 29 miejsce

Badanie zostało przeprowadzone przez Universum Professional Survey, firmę zajmującą się employer branding, czyli kształtowaniem wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy wśród pracowników, kluczowych kandydatów na rynku pracy oraz klientów i udziałowców. Miano pracodawcy z wyboru otrzymują firmy,
w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery.


    

Zespół Rekrutacji uruchamia i zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Pytanie o rekrutowanie”.

„Pytanie o rekrutowanie” jest odpowiedzią na pojawiające się potrzeby kandydatów wewnętrznych jak i zewnętrznych. Jest projektem edukacyjnym, stworzonym z myślą o wspieraniu lokalnego rynku pracy oraz wspieraniu rozwoju kariery zawodowej kandydatów zewnętrznych oraz pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN.
Spotkanie z przedstawicielem Zespołu Rekrutacji to przede wszystkim możliwość uzyskania informacji na temat metod aplikowania, niezbędnych dokumentów, etapów rekrutacji, formy i czasu uzyskania informacji zwrotnej. Jest to także szansa uzyskania odpowiedzi na pytanie w jaki sposób należy przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej oraz możliwość pozyskania informacji na temat programów praktyk, czy też programów stażowych.  Odpowiedzi na nurtujące pytania będą mogli uzyskać zarówno rozpoczynający karierę absolwenci, jak i doświadczeni specjaliści, którzy dbają o jej właściwy rozwój.
Przedstawiciele Zespołu Rekrutacji będą do Państwa dyspozycji od 24 listopada br., co dwa tygodnie w czwartek
w Płocku w godz.13.00 – 15.00 oraz w piątek w Warszawie w godz.  13.30 – 16.00. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Panią Anną Zarzycką z Zespołu Rekrutacji (tel. 24 256 94 15) i do ustalenia terminu spotkania.

 


 

Wrażenia Laureatów Konkursu „Grasz o staż” z realizacji praktyki w PKN ORLEN S.A.

Pięciu Laureatów XVI edycji Konkursu „Grasz o staż” przez okres wakacyjny odbywało praktykę w strukturach PKN ORLEN S.A.


„Grasz o staż” to unikatowa szansa na zdobycie cennego doświadczenia podczas wakacyjnych praktyk. To gra o własną przyszłość, do której stanęło ponad  2 000 uczestników. W tegorocznej edycji do wygrania było ponad 220 praktyk. Wśród fundatorów znalazło się łącznie prawie 100 pracodawców z różnych branż i sektorów. 

 

Laureaci XVI edycji Konkursu „Grasz o staż”.
Od lewej: Sonia Stankiewicz, Mariusz Figarski, Honorata Łącka, Anna Janicka, Mateusz Dawidowski

Sonia Stankiewicz, odbywająca staż w Zespole Społecznej Odpowiedzialności Biznesu podkreśla, że „Staż w PKN ORLEN pozwolił mi poznać charakter pracy w dużej korporacji. Te dwa miesiące dały mi możliwość zweryfikowania wiedzy
i umiejętności w zderzeniu z rzeczywistością biznesową. Czas spędzony w Zespole Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oceniam jako bogaty w nowe doświadczenia, których nie miałabym okazji zdobyć nigdzie indziej”.
Pierwsze dni stażu i podejście opiekuna stażu bardzo zapadły w pamięci Pani Sonii, co podsumowuje następująco „najbardziej jestem wdzięczna za traktowanie mnie jak równoprawnego członka zespołu. Wiązało się to z wysokimi wymaganiami, które pozwoliły mi wiele się nauczyć oraz z wprowadzaniem mnie w realia biznesowe.
Moje zadowolenie ze stażu w dużym stopniu wynika z opieki, którą zostałam otoczona”.

W opinii Mariusza Figarskiego, staż spędzony w PKN ORLEN „to przede wszystkim czas efektywnie wykorzystany
– zakres zadań, jak również ich różnorodność powodują, że wykonywanie ich jest ciekawe i daje możliwość nauki nowych, przydatnych rzeczy. Zdobyłem duże doświadczenie, które zaowocuje w mojej przyszłej pracy zawodowej”. Pan Mariusz Figarski zapytany o to, co go zaskoczyło w PKN ORLEN odpowiedział „to, że mimo dużej liczby zadań i projektów, które realizował zespół atmosfera wewnątrz była bardzo przyjazna i koleżeńska. Niestety nie w każdej firmie tak się zdarza…” Pan Mariusz Figarski podsumowując stwierdził, iż „z racji kierunku studiów (Mechanika i Budowa Maszyn) staż w PKN ORLEN był dla Niego dużym wyzwaniem. Większości rzeczy, których się nauczyłem nigdy nie byłbym w stanie poznać
w czasie swoich studiów co zapewne korzystnie wpłynie na moje doświadczenie i przyszły rozwój zawodowy”.

„Czas spędzony w PKN ORLEN S.A. oceniam jako bardzo efektywny w moim życiu. Spotkałam tu niesamowitych specjalistów, pasjonatów danych dziedzin. W ciągu tych kilku tygodni miałam możliwość poznać namacalnie czym jest przeróbka ropy naftowej, jak z gazu ziemnego powstaje wodór i wiele innych procesów, o których do tej pory mogłam tylko przeczytać w fachowej literaturze. Mogłam spojrzeć na rafinerię oczami pracowników, których całe zawodowe życie związane jest z tą firmą, wysłuchać ich spostrzeżeń i cennych uwag, które dla mnie są wartością wręcz bezcenną” – mówi Pani Honorata Łącka, kolejna laureatka edycji Konkursu  realizująca staż w Dziale ds. Technologii. Panią Honoratę ujęło „niezwykle entuzjastyczne podejście do życia pracowników działu i zespołu, do którego zostałam skierowana do pracy. Ludzie, z którymi się spotykałam wręcz emanowali energią, przez co łatwiej było wstawać z samego rana by znów przebywać w ich towarzystwie. Służyli dobrą radą i pomocą merytoryczną”. Pani Honorata podsumowuje, że spełniło się jej największe „marzenie zawodowe - praca w dużej firmie rafineryjnej i staż odbyty w PKN ORLEN to pierwszy krok, aby stać się pożądanym pracownikiem właśnie w takiej dziedzinie”.

Z kolei Anna Janicka, odbywająca staż w Biurze Podatków podkreśla, że „dopiero pracując w PKN ORLEN S.A. można sobie uświadomić, z jakim gigantem ma się do czynienia. ORLEN jest Realem Madryt polskiego przemysłu”. W czasie stażu Pani Ania zapoznała się z zasadami i problemami podatkowymi oraz funkcjonowaniem organizacji o zasięgu międzynarodowym, co stanowi dla Niej cenne doświadczenie.
Pani Anna zapytana o możliwość poszerzenia swoich umiejętności podczas stażu stwierdziła, że „przede wszystkim zapoznałam się z bardzo ciekawymi zastosowaniami rozwiązań podatkowych. Nauczyłam się wykorzystywać zdobytą wiedzę na studiach w praktyce, w szczególności przy rozwiązywaniu problemów”. Istotnym elementem dla stażystki było również podejście opiekunów, których ceni m.in. za „wiedzę, profesjonalizm, poczucie humoru oraz chęć dzielenia się swoim doświadczeniem z współpracownikami”.

Mateusz Dawidowski - "Zgodnie z moimi oczekiwaniami był to czas niezwykle produktywny i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Udało mi się wziąć udział w kilku interesujących projektach, zobaczyć jak w praktyce wyglądają działania Biura Analiz i Prognozowania Strategicznego”.
Zapytany o najciekawszy projekt/zadanie, które realizował w czasie praktyki stwierdza  że „najciekawsza była możliwość wykorzystania  w praktyce mojej wiedzy akademickiej z zakresu bezpieczeństwa i studiów strategicznych,
a szczególnie bezpieczeństwa energetycznego. Prace, które mi zlecano poszerzały moją wiedzę i kompetencje w obszarach którymi się zajmowałem, a także dały głębsze i szersze spojrzenie na problemy analityczne”. Pan Mateusz dodaje, że jego bezpośredni opiekunowie „ to najwyższej klasy analitycy, ogromnie cenię ich za wiedzę, sposób jej przekazywania
i poświęcony mi czas. Atmosfera w zespole sprawiła, że żałuję iż moja przygoda z ORLENEM się kończy. Jeśli będzie taka szansa na pewno będę starał się wrócić do tej firmy. Na razie nie jest to możliwe, ponieważ zaraz po stażu wracam na stypendium Komisji Europejskiej do Szanghaju”.

Zespół Rekrutacji serdecznie dziękuje wszystkim Laureatom Konkursu „Grasz o staż” za podzielenie się
swoimi wrażeniami oraz ich opiekunom za poświęcony czas oraz zaangażowanie w program stażu.

 
 
 
Aktywny słownik pojęć w serwisie umożliwia zapoznanie się z definicjami trudnych słów i skrótów pojawiających się w serwisie. Kliknij "Włącz słownik pojęć w serwisie", żeby uruchomić słownik. Słowa i skróty, których definicje znajdują się w serwisie zostaną podświetlone w treści. Po najechaniu na nie kursorem myszy będzie widoczna chmurka z definicją.
Marki Grupy ORLEN