Zobacz także:
Komitety Rady Nadzorczej
1. Komitet Audytowy:
Wojciech Kryński - Przewodniczący
Adrian Dworzyński
Radosław L. Kwaśnicki
Agnieszka Krzętowska
Izabela Felczak-Poturnicka 

2. Komitet ds. Strategii i Rozwoju:
Radosław L. Kwaśnicki - Przewodniczący
Agnieszka Krzętowska
Adrian Dworzyński
Izabela Felczak-Poturnicka 

3. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:
Angelina Sarota - Przewodnicząca
Mateusz Bochacik
Adrian Dworzyński
Agnieszka Krzętowska

4. Komitet ds. Ładu Korporacyjnego:
Adrian Dworzyński - Przewodniczący
Mateusz Bochacik
Radosław L. Kwaśnicki
Angelina Sarota 

5. Komitet ds. CSR:
Agnieszka Krzętowska  Przewodnicząca
Mateusz Bochacik
Radosław L. Kwaśnicki
Izabela Felczak-Poturnicka​
 
 

NASZE MARKI