Zobacz także:
Rada Nadzorcza

Pan Radosław Leszek Kwaśnicki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, pełni funkcję Partnera Zarządzającego w Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych. Jest absolwentem programu AMP (Advanced Management Program) na IESE Business School, University of Navarra oraz programu Value Creation Through Effective Boards na Harvard Business School (Executive Education) oraz IESE Business School.​
Od 2014 r. zasiada w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju. Pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej SFINKS POLSKA S.A. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek, w tym m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., PGE Energia S.A., BBI Capital NFI S.A., MAGO S.A. oraz Polskie Koleje Państwowe S.A.​
Uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts w zakresie prawa spółek. Został również wyróżniony w tym zakresie przez European Legal Experts oraz w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A) przez Legal 500. Jest laureatem I-go miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa 2014 - Zawody Zaufania Publicznego w województwie mazowieckim. ​
Był Prezesem, następnie Wiceprezesem Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zaś obecnie jest jego arbitrem. Jest również arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. ​
Uczestniczył w pracach legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego. Jest redaktorem oraz autorem, a także współautorem kilku podręczników i komentarzy oraz ponad trzystu innych publikacji lub wypowiedzi poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. Wchodzi w skład Rady Programowej „Monitora Prawa Handlowego”. ​
Jest Redaktorem Naczelnym Bloga poświęconego prawu gospodarczemu „Prawo Biznesu - Law in Action”. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.​​

« powrót

 

NASZE MARKI