Zobacz także:
Program pomocy strażom pożarnym
Szanowni Państwo,
w 2015 roku odbyła się kolejna, 15. już edycja programu wsparcia zawodowych i ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez PKN ORLEN we współpracy z korporacyjną Fundacją ORLEN – Dar Serca. Blisko 150 zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnej z całej Polski otrzymało darowizny w łącznej wysokości około miliona złotych, a łącznie podczas wszystkich edycji programu wartość darowizn osiągnęła 8 mln zł.
PKN ORLEN od wielu lat współpracuje z jednostkami straży pożarnych działającymi w najbliższym otoczeniu Zakładu Produkcyjnego w Płocku i Terminali Paliw, ale nasze wsparcie otrzymują jednostki z całego kraju. Doceniamy kompetencje strażaków, ich zaangażowanie w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa nas wszystkich, wkład w rozwój społeczności lokalnych.
 
Program pomocy jednostkom straży pożarnych prowadzony jest zgodnie z zasadami "Polityki dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”, której jednym z priorytetów jest ochrona zdrowia i życia:
Zapraszamy Państwa do składania wniosków. Będziemy je przyjmować od 19 stycznia do 7 lipca 2016 roku. Podobnie jak w roku ubiegłym prosimy o korzystanie wyłącznie z formularza on-line. Wniosków złożonych w innej formie niestety nie będziemy rozpatrywać.

W III kwartale br. prześlemy Państwu  informację dot. złożonego wniosku.
 
 
 
 
​​

Wniosek jednostki straży pożarnej o udzielenie darowizny ze środków PKN ORLEN

I: Dane Wnioskodawcy:

Pełna nazwa jednostki (zgodna z KRS)*

Adres jednostki:

Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Województwo*
Numer KRS*
Pełna nazwa organu rejestracyjnego (bez adresu)*
Osoba do kontaktu*
Numer telefonu*
E-mail*
Strona www
Nr konta bankowego*
Czy wnioskodawca zwracał się o udzielenie darowizny do PKN ORLEN, Fundacji ORLEN - Dar Serca lub spółek Grupy Kapitałowej ORLEN?
(ile razy, kiedy i na co)*
Czy wnioskodawca otrzymał dofinansowanie od PKN ORLEN, Fundacji ORLEN - Dar Serca lub spółek Grupy Kapitałowej ORLEN
(proszę podać dane za lata 2011-2014 ile razy, kiedy, w jakiej postaci i na co)*
Czy obdarowany rozliczył otrzymaną darowiznę?

II: Kwota dotacji, o jaką wnioskodawca występuje ze wskazaniem jej przeznaczenia (jeżeli wnioskodawca ubiega się o darowiznę rzeczową prosimy o wskazanie przedmiotu darowizny oraz jego wartości)

Kwota (PLN)*
Słownie*
Przeznaczenie*
Kategoria zakupowa*
Uzasadnienie
(prosimy o uzasadnienie celu na jaki ma być przyznana darowizna)*
Działania jednostki na rzecz społeczności lokalnej*

III: Ramowy budżet programu, na który przeznaczona będzie darowizna:

Koszt całkowity (PLN)*
Uzyskane dotacje (PLN)*
Udział własny (PLN)*
Kwota brakująca (PLN)*
Inne źródła finansowania
(organizacja oraz deklarowana lub otrzymana kwota)
* - pole obowiązkowe
 

NASZE MARKI