Zobacz także:
Program pomocy strażom pożarnym

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji programu pomocy strażom pożarnym.

Polski Koncern Naftowy ORLEN prowadzi program od 2000 r. Strażacy są grupą zawodową, która niezmiennie od wielu lat cieszy się bardzo wysokim zaufaniem społecznym, można na nich liczyć praktycznie w każdej sytuacji. Trudno znaleźć taki obszar życia, w którym ich umiejętności i kompetencje nie znalazły stosowania. Dlatego Grupa ORLEN, która kwestie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia traktuje priorytetowo, konsekwentnie wspiera zawodowe i ochotnicze jednostki straży pożarnych. W wielu jednostkach w całej Polsce znajduje się sprzęt ufundowany przez PKN ORLEN oraz spółki Grupy ORLEN: ORLEN Upstream, ANWIL, a także korporacyjną Fundację ORLEN – DAR SERCA. W ubiegłym roku do grona darczyńców dołączyła kolejna spółka Grupy ORLEN – Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A.

W 2017 r. beneficjentami pomocy było prawie 170 jednostek z całego kraju, które otrzymały darowizny w łącznej wysokości ponad 1,6 mln zł. Łączna wartość darowizn, które w czasie trwania programu otrzymały ochotnicze i zawodowe jednostki straży pożarnych przekroczyła 10 mln zł.

Uprzejmie informujemy, że wnioski w tegorocznej edycji programu pomocy strażom pożarnym można składać od 1 lutego do 10 kwietnia 2018 r. Wnioski ​​można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line. Wniosków złożonych w innej formie niestety nie będziemy mogli rozpatrzyć. Przypominamy, że każda jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą:
p. Barbara Tęcza, ; tel. 22 778 05 92
p. Martyna Malicka-Róg, ; tel. 24 256 92 81

W III kwartale br. wszyscy wnioskodawcy otrzymają informację pisemną (e-mail) dot. złożonego wniosku.

Program pomocy jednostkom straży pożarnych prowadzony jest zgodnie z zasadami "Polityki dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”: http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/PolitykaDobroczynnosci/Strony/default.aspx​​​​​​

Uwaga: Prosimy o niewypełnianie formularza z włączonym przyciskiem Caps Lock

Wniosek jednostki straży pożarnej o udzielenie darowizny ze środków PKN ORLEN

I: Dane Wnioskodawcy:

Pełna nazwa jednostki (zgodna z KRS)*

Adres jednostki:

Miejscowość*
Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Poczta*
Województwo*
Numer KRS*
(dotyczy jednostek ochotniczych, jednostki zawodowe podają ustawę)
Pełna nazwa organu rejestracyjnego*
(bez adresu, jednostki zawodowe podają rozporządzenie MSWiA)
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko)*
Numer telefonu*
E-mail*
Strona www
Nr konta bankowego*
Czy wnioskodawca zwracał się o udzielenie darowizny do PKN ORLEN, Fundacji ORLEN - Dar Serca lub spółek Grupy Kapitałowej ORLEN w latach 2014-2017?*
Czy wnioskodawca otrzymał darowiznę od PKN ORLEN, Fundacji ORLEN - Dar Serca lub spółek Grupy Kapitałowej ORLEN*
(proszę podać kwotę darowizny i przeznaczenie)
Czy wnioskodawca rozliczył darowiznę?

II: Kwota dotacji, o jaką wnioskodawca występuje ze wskazaniem jej przeznaczenia

Wnioskowana kwota darowizny (PLN)*
Słownie*
Przeznaczenie*
Kategoria zakupowa*
Uzasadnienie*
(prosimy o uzasadnienie celu na jaki ma być przyznana darowizna, max. 1000 znaków)
Działania jednostki na rzecz społeczności lokalnej*
(max. 700 znaków)
* - pole obowiązkowe
 

NASZE MARKI