Zobacz także:
Program pomocy strażom pożarnym
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że PKN ORLEN i korporacyjna Fundacja ORLEN – Dar Serca rozpoczynają kolejną edycję programu wsparcia jednostek straży pożarnych.

 
​Ochrona zdrowia i życia to przedmiot szczególnej troski PKN ORLEN. Celem realizowanego od 2000 r. programu jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań oraz wyrażenie uznania dla niosących pomoc strażaków. W szesnastoletniej historii programu PKN ORLEN przekazał darowizny rzeczowe i finansowe o wartości ponad 9 mln zł. Tylko w ubiegłym roku łączna wartość środków i sprzętu otrzymanego przez strażaków wyniosła 900 tys. zł.

Wszystkie wnioski są rozpatrywane z najwyższą starannością. Na szczególną uwagę mogą liczyć jednostki, które kilkakrotnie składały wnioski, ale nie otrzymały dotychczas wsparcia.

Prosimy o zwrócenie uwagi na wskazane we wniosku kategorie zakupowe. Naszą intencją jest, aby darowizny zostały przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia, które będą służy bezpośrednio do prowadzonych działań ratowniczych oraz poprawią bezpieczeństwo strażaków.

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku wnioski o wsparcie można składać począwszy od 10 lutego do 30 kwietnia 2017 roku, korzystając z załączonego formularza on – line. Wniosków złożonych w innej formie niestety nie będziemy mogli rozpatrzyć.

W III kwartale br. wszyscy wnioskodawcy otrzymają informację pisemną dot. złożonego wniosku.

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji programu. W razie pytań lub wątpliwości służymy pomocą: 

Program pomocy jednostkom straży pożarnych prowadzony jest zgodnie z zasadami "Polityki dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”: http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedz​​ialnyBiznes/OtoczenieSpoleczne/Dobroczynnosc/Strony/default.aspx

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Wniosek jednostki straży pożarnej o udzielenie darowizny ze środków PKN ORLEN

I: Dane Wnioskodawcy:

Pełna nazwa jednostki (zgodna z KRS)*

Adres jednostki:

Ulica i numer domu/lokalu*
Kod pocztowy*
Miejscowość*
Województwo*
Numer KRS*
(dotyczy jednostek ochotniczych, jednostki zawodowe podają ustawę)
Pełna nazwa organu rejestracyjnego*
(bez adresu, jednostki zawodowe podają rozporządzenie MSWiA)
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko)*
Numer telefonu*
E-mail*
Strona www
Nr konta bankowego*
Czy wnioskodawca zwracał się o udzielenie darowizny do PKN ORLEN, Fundacji ORLEN - Dar Serca lub spółek Grupy Kapitałowej ORLEN w latach 2014-2016?*
Czy wnioskodawca otrzymał dofinansowanie od PKN ORLEN, Fundacji ORLEN - Dar Serca lub spółek Grupy Kapitałowej ORLEN*
(proszę podać kwotę darowizny i przeznaczenie)
Czy obdarowany rozliczył otrzymaną darowiznę?

II: Kwota dotacji, o jaką wnioskodawca występuje ze wskazaniem jej przeznaczenia

Kwota dofinansowania (PLN)*
Kwota dofinansowania słownie*
Przeznaczenie*
Kategoria zakupowa*
Uzasadnienie*
(prosimy o uzasadnienie celu na jaki ma być przyznana darowizna, max. 1000 znaków)
Działania jednostki na rzecz społeczności lokalnej*
(max. 700 znaków)

III: Ramowy budżet programu, na który przeznaczona będzie darowizna:

Koszt całkowity (PLN)*
Uzyskane dotacje (PLN)*
Udział własny (PLN)
(nie jest wymagany)
Kwota brakująca (PLN)*
Inne źródła finansowania
(organizacja oraz deklarowana lub otrzymana kwota)
* - pole obowiązkowe
 

NASZE MARKI