Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 4. kwartał 2013 4. kwartał 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 27 622 24 902 - 10%
EBITDA LIFO 592 929 57%
Efekt LIFO - 538 - 1 593 196%
EBITDA 54 - 664 - 1 330%
Amortyzacja - 542 - 485 - 11%
EBIT LIFO 50 444 788%
EBIT - 488 - 1 149 135%
Wynik netto - 479 - 1 179 146%
Aktywa 51 352 46 725 - 9%
Kapitał własny 27 551 20 386 - 26%
Dług netto 4 668 6 720 44%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 488 408 - 73%
Nakłady inwestycyjne - 1 007 - 872 - 13%
Według MSSF, mln zł 2013 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 113 597 106 832 - 6%
EBITDA LIFO 3 086 - 147 - 105%
Efekt LIFO - 668 - 2 573 285%
EBITDA 2 418 - 2 720 - 212%
Amortyzacja - 2 111 - 1 991 - 6%
EBIT LIFO 975 - 2 138 - 319%
EBIT 307 - 4 711 - 1 635%
Wynik netto 90 - 5 828 - 6 576%
Aktywa 51 352 46 725 - 9%
Kapitał własny 27 551 20 386 - 26%
Dług netto 4 668 6 720 44%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 540 3 187 - 42%
Nakłady inwestycyjne - 2 484 - 3 788 52%

* wg skonsolidowanego raportu za okres 12 miesięcy PKN ORLEN S.A. opublikowanego 23 stycznia 2015r.

** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. opublikowanego 26 marca 2015r.

 

NASZE MARKI

  • Włącz słownik pojęć w serwisie
  • poleć znajomemu