Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 2. kwartał 2015 2. kwartał 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 24 776 19 355 - 22%
EBITDA LIFO 2 902 2 594 - 11%
Efekt LIFO 169 409 142%
EBITDA 3 071 3 003 - 2%
Amortyzacja - 464 - 508 9%
EBIT LIFO 2 438 2 086 - 14%
EBIT 2 607 2 495 - 4%
Wynik netto 1 549 1 792 16%
Aktywa 49 025 51 734 6%
Kapitał własny 22 407 25 521 14%
Dług netto 4 441 5 071 14%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 679 1 764 - 34%
Nakłady inwestycyjne - 582 - 1 248 114%
Według MSSF, mln zł 2014 2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 106 832 88 336 - 17%
EBITDA LIFO 5 213 8 738 68%
Efekt LIFO - 2 573 - 1 510 - 41%
EBITDA 2 640 7 228 174%
Amortyzacja - 1 991 - 1 895 - 5%
EBIT LIFO 3 222 6 843 112%
EBIT 649 5 333 722%
Wynik netto - 5 828 3 233 - 155%
Aktywa 46 725 48 137 3%
Kapitał własny 20 386 24 244 19%
Dług netto 6 720 6 810 1%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 187 5 354 68%
Nakłady inwestycyjne - 3 788 - 3 183 - 16%
* wg skonsolidowanego raportu za okres 6 miesięcy PKN ORLEN S.A. opublikowanego 21 lipca 2016r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:  
2Q15: (-) 444 mln PLN dotyczące głównie aktywów  poszukiwawczych ORLEN Upstream w Polsce
2Q16: (-) 4 mln PLN
 
 
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. za 2015r. opublikowanego 24 marca 2016r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
2014: (-) 5,4 mld PLN, w tym głównie: ORLEN Lietuva (-) 4,2 mld PLN, Unipetrol (-) 0,7 mld PLN, ORLEN Upstream Canada (-) 0,3 mld PLN
2015: (-) 1,0 mld PLN, w tym głównie: ORLEN Upstream (-) 0,4 mld PLN, Unipetrol (-) 0,1 mld PLN, ORLEN Upstream Canada (-) 0,4 mld PLN

NASZE MARKI