Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 4. kwartał 2015 4. kwartał 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 20 087 22 902 14%
EBITDA LIFO 1 866 2 655 42%
Efekt LIFO - 1 108 526 - 147%
EBITDA 758 3 181 320%
Amortyzacja - 510 - 550 8%
EBIT LIFO 1 356 2 105 55%
EBIT 248 2 631 961%
Wynik netto - 69 2 043 - 3 061%
Aktywa 48 137 55 559 15%
Kapitał własny 24 244 29 285 21%
Dług netto 6 810 3 363 - 51%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 563 2 543 63%
Nakłady inwestycyjne - 1 296 - 1 216 - 6%
Według MSSF, mln zł 2015 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 88 336 79 553 - 10%
EBITDA LIFO 8 738 9 412 8%
Efekt LIFO - 1 510 85 - 106%
EBITDA 7 228 9 497 31%
Amortyzacja - 1 895 - 2 110 11%
EBIT LIFO 6 843 7 302 7%
EBIT 5 333 7 387 39%
Wynik netto 3 233 5 740 78%
Aktywa 48 137 55 559 15%
Kapitał własny 24 244 29 285 21%
Dług netto 6 810 3 363 - 51%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 354 9 331 74%
Nakłady inwestycyjne - 3 183 - 4 673 47%
* wg skonsolidowanego raportu za okres 12 miesięcy PKN ORLEN S.A. opublikowanego 26 stycznia 2017r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:  
4Q15: (-) 0,4 mld PLN dotyczące głównie aktywów wydobywczych ORLEN Upstream w Kanadzie
4Q16: 0,2 mld PLN, w tym głównie: 0,3 mld PLN odwrócenie odpisu na aktywach rafineryjnych Unipetrol, (-) 0,1 mld PLN ORLEN Upstream w Polsce i aktywa ORLEN Oil
 
 
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. za 2016r. opublikowanego 15 marca 2017r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
2015: (-) 1,0 mld PLN, w tym głównie: ORLEN Upstream (-) 0,4 mld PLN, Unipetrol (-) 0,1 mld PLN, ORLEN Upstream Canada (-) 0,4 mld PLN
2016: 0,2 mld PLN, w tym głównie: 0,3 mld PLN odwrócenie odpisu na aktywach rafineryjnych Unipetrol, (-) 0,1 mld PLN ORLEN Upstream w Polsce i aktywa ORLEN Oil

NASZE MARKI