Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 3. kwartał 2014 3. kwartał 2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 29 160 23 468 - 20%
EBITDA LIFO 2 129 2 060 - 3%
Efekt LIFO - 656 - 334 - 49%
EBITDA 1 473 1 726 17%
Amortyzacja - 460 - 469 2%
EBIT LIFO 1 669 1 591 - 5%
EBIT 1 013 1 257 24%
Wynik netto 615 885 44%
Aktywa 50 984 49 866 - 2%
Kapitał własny 22 743 24 101 6%
Dług netto 5 884 5 683 - 3%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 164 132 - 94%
Nakłady inwestycyjne - 880 - 722 - 18%
Według MSSF, mln zł 2013 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 113 597 106 832 - 6%
EBITDA LIFO 3 086 - 147 - 105%
Efekt LIFO - 668 - 2 573 285%
EBITDA 2 418 - 2 720 - 212%
Amortyzacja - 2 111 - 1 991 - 6%
EBIT LIFO 975 - 2 138 - 319%
EBIT 307 - 4 711 - 1 635%
Wynik netto 90 - 5 828 - 6 576%
Aktywa 51 352 46 725 - 9%
Kapitał własny 27 551 20 386 - 26%
Dług netto 4 668 6 720 44%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 540 3 187 - 42%
Nakłady inwestycyjne - 2 484 - 3 788 52%
*  wg skonsolidowanego raportu za okres 9 miesięcy PKN ORLEN S.A. opublikowanego 22 października 2015r.
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. opublikowanego 26 marca 2015r.
 
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
3Q15: (-) 0,1 mld PLN dotyczące głównie aktywów petrochemicznych Unipetrol

 

 

NASZE MARKI