Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 3. kwartał 2015 3. kwartał 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 23 468 21 083 - 10%
EBITDA LIFO 2 060 2 226 8%
Efekt LIFO - 334 87 - 126%
EBITDA 1 726 2 313 34%
Amortyzacja - 469 - 537 14%
EBIT LIFO 1 591 1 689 6%
EBIT 1 257 1 776 41%
Wynik netto 885 1 569 77%
Aktywa 49 866 51 604 3%
Kapitał własny 24 101 27 081 12%
Dług netto 5 683 4 953 - 13%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 132 2 097 1 489%
Nakłady inwestycyjne - 722 - 1 207 67%
Według MSSF, mln zł 2014 2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 106 832 88 336 - 17%
EBITDA LIFO 5 213 8 738 68%
Efekt LIFO - 2 573 - 1 510 - 41%
EBITDA 2 640 7 228 174%
Amortyzacja - 1 991 - 1 895 - 5%
EBIT LIFO 3 222 6 843 112%
EBIT 649 5 333 722%
Wynik netto - 5 828 3 233 - 155%
Aktywa 46 725 48 137 3%
Kapitał własny 20 386 24 244 19%
Dług netto 6 720 6 810 1%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 187 5 354 68%
Nakłady inwestycyjne - 3 788 - 3 183 - 16%
* wg skonsolidowanego raportu za okres 9 miesięcy PKN ORLEN S.A. opublikowanego 20 października 2016r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:  
3Q15: (-) 101 mln PLN dotyczące głównie aktywów petrochemicznych Unipetrol
3Q16: (-) 2 mln PLN
 
 
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. za 2015r. opublikowanego 24 marca 2016r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
2014: (-) 5,4 mld PLN, w tym głównie: ORLEN Lietuva (-) 4,2 mld PLN, Unipetrol (-) 0,7 mld PLN, ORLEN Upstream Canada (-) 0,3 mld PLN
2015: (-) 1,0 mld PLN, w tym głównie: ORLEN Upstream (-) 0,4 mld PLN, Unipetrol (-) 0,1 mld PLN, ORLEN Upstream Canada (-) 0,4 mld PLN

NASZE MARKI