Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 1. kwartał 2015 1. kwartał 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 20 005 16 213 - 19%
EBITDA LIFO 1 910 1 937 1%
Efekt LIFO - 237 - 937 295%
EBITDA 1 673 1 000 - 40%
Amortyzacja - 452 - 515 14%
EBIT LIFO 1 458 1 422 - 2%
EBIT 1 221 485 - 60%
Wynik netto 868 336 - 61%
Aktywa 46 535 48 217 4%
Kapitał własny 21 354 24 460 15%
Dług netto 6 161 5 467 - 11%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 980 2 927 199%
Nakłady inwestycyjne - 583 - 1 002 72%
Według MSSF, mln zł 2014 2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 106 832 88 336 - 17%
EBITDA LIFO 5 213 8 738 68%
Efekt LIFO - 2 573 - 1 510 - 41%
EBITDA 2 640 7 228 174%
Amortyzacja - 1 991 - 1 895 - 5%
EBIT LIFO 3 222 6 843 112%
EBIT 649 5 333 722%
Wynik netto - 5 828 3 233 - 155%
Aktywa 46 725 48 137 3%
Kapitał własny 20 386 24 244 19%
Dług netto 6 720 6 810 1%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 187 5 354 68%
Nakłady inwestycyjne - 3 788 - 3 183 - 16%
*  wg skonsolidowanego raportu za okres 3 miesięcy PKN ORLEN S.A. opublikowanego 21 kwietnia 2016r.
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. za 2015r. opublikowanego 24 marca 2016r.
 
 
** Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
2014: (-) 5,4 mld PLN, w tym głównie: ORLEN Lietuva (-) 4,2 mld PLN, Unipetrol (-) 0,7 mld PLN, ORLEN Upstream Canada (-) 0,3 mld PLN
2015: (-) 1,0 mld PLN, w tym głównie: ORLEN Upstream (-) 0,4 mld PLN, Unipetrol (-) 0,1 mld PLN, ORLEN Upstream Canada (-) 0,4 mld PLN

NASZE MARKI