Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 4. kwartał 2014 4. kwartał 2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 24 902 20 087 - 19%
EBITDA LIFO 1 260 1 866 48%
Efekt LIFO - 1 593 - 1 108 - 30%
EBITDA - 333 758 - 328%
Amortyzacja - 485 - 510 5%
EBIT LIFO 775 1 356 75%
EBIT - 818 248 - 130%
Wynik netto - 1 179 - 69 - 94%
Aktywa 46 725 48 137 3%
Kapitał własny 20 386 24 244 19%
Dług netto 6 720 6 810 1%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 408 1 563 283%
Nakłady inwestycyjne - 872 - 1 296 49%
Według MSSF, mln zł 2013 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 113 597 106 832 - 6%
EBITDA LIFO 3 086 - 147 - 105%
Efekt LIFO - 668 - 2 573 285%
EBITDA 2 418 - 2 720 - 212%
Amortyzacja - 2 111 - 1 991 - 6%
EBIT LIFO 975 - 2 138 - 319%
EBIT 307 - 4 711 - 1 635%
Wynik netto 90 - 5 828 - 6 576%
Aktywa 51 352 46 725 - 9%
Kapitał własny 27 551 20 386 - 26%
Dług netto 4 668 6 720 44%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 540 3 187 - 42%
Nakłady inwestycyjne - 2 484 - 3 788 52%
*  wg skonsolidowanego raportu za okres 12 miesięcy PKN ORLEN S.A. opublikowanego 28 stycznia 2016r.
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. opublikowanego 26 marca 2015r.
 
* Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
4Q14: (-) 0,3 mld PLN dotyczące głównie aktywów  wydobywczych ORLEN Upstream Canada
4Q15: (-) 0,4 mld PLN dotyczące głównie aktywów  wydobywczych ORLEN Upstream Canada

NASZE MARKI