Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 1. kwartał 2014 1. kwartał 2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 24 119 20 005 - 17%
EBITDA LIFO 953 1 899 99%
Efekt LIFO - 177 - 237 34%
EBITDA 776 1 662 114%
Amortyzacja - 522 - 452 - 13%
EBIT LIFO 431 1 447 236%
EBIT 254 1 210 376%
Wynik netto 126 868 589%
Aktywa 53 006 46 535 - 12%
Kapitał własny 27 612 21 354 - 23%
Dług netto 9 016 6 161 - 32%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - 3 440 980 - 128%
Nakłady inwestycyjne - 684 - 583 - 15%
Według MSSF, mln zł 2013 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 113 597 106 832 - 6%
EBITDA LIFO 3 086 - 147 - 105%
Efekt LIFO - 668 - 2 573 285%
EBITDA 2 418 - 2 720 - 212%
Amortyzacja - 2 111 - 1 991 - 6%
EBIT LIFO 975 - 2 138 - 319%
EBIT 307 - 4 711 - 1 635%
Wynik netto 90 - 5 828 - 6 576%
Aktywa 51 352 46 725 - 9%
Kapitał własny 27 551 20 386 - 26%
Dług netto 4 668 6 720 44%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 540 3 187 - 42%
Nakłady inwestycyjne - 2 484 - 3 788 52%

* wg skonsolidowanego raportu za okres 12 miesięcy PKN ORLEN S.A. opublikowanego 23 stycznia 2015r.

** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. opublikowanego 26 marca 2015r.

 

NASZE MARKI

  • Włącz słownik pojęć w serwisie
  • poleć znajomemu