Dane finansowe PKN ORLEN
Według MSSF, mln zł 2. kwartał 2014 2. kwartał 2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 28 651 24 776 - 14%
EBITDA LIFO 856 2 887 237%
Efekt LIFO - 147 169 - 215%
EBITDA 709 3 056 331%
Amortyzacja - 524 - 464 - 11%
EBIT LIFO 332 2 423 630%
EBIT 185 2 592 1 301%
Wynik netto 134 1 978 1 376%
Aktywa 50 607 49 025 - 3%
Kapitał własny 22 195 22 407 1%
Dług netto 6 336 4 441 - 30%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 055 2 679 - 34%
Nakłady inwestycyjne - 1 352 - 582 - 57%
Według MSSF, mln zł 2013 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 113 597 106 832 - 6%
EBITDA LIFO 3 086 - 147 - 105%
Efekt LIFO - 668 - 2 573 285%
EBITDA 2 418 - 2 720 - 212%
Amortyzacja - 2 111 - 1 991 - 6%
EBIT LIFO 975 - 2 138 - 319%
EBIT 307 - 4 711 - 1 635%
Wynik netto 90 - 5 828 - 6 576%
Aktywa 51 352 46 725 - 9%
Kapitał własny 27 551 20 386 - 26%
Dług netto 4 668 6 720 44%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 540 3 187 - 42%
Nakłady inwestycyjne - 2 484 - 3 788 52%

* wg skonsolidowanego raportu za okres 6 miesięcy PKN ORLEN S.A. opublikowanego 23 lipca 2015r.

** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN S.A. opublikowanego 26 marca 2015r.
 
2Q14 - dane przed odpisem aktywów w wys. (-) 500​2 mln PLN (downstream) oraz ’net investment hedge’ w wys. (-) 833 mln PLN w części finansowej
2Q15 - dane przed odpisem aktywów w wys. (-) 429 mln PLN (wydobycie)

 

NASZE MARKI