Zobacz także:
Kalendarz wydarzeń
Konfiguruj alerty: SMS / e-mail
Raport kwartalny za:
IV kwartał 2016 r. 26-01-2017
I kwartał 2017 r. 27-04-2017
III kwartał 2017 r. 19-10-2017    
 
Raport półroczny za:
I półrocze 2017 r. 21-07-2017
Raport roczny:
Jednostkowy PKN ORLEN S.A. za 2016 r. 15-03-2017
Skonsolidowany Grupy PKN ORLEN S.A. za 2016 r. 15-03-2017
Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej 15-03-2017
Walne Zgromadzenie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24-01-2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30-06-2017
Konfiguruj alerty: SMS / e-mail
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 roku poz. 133), raport kwartalny za drugi kwartał nie będzie publikowany.
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
26-07-2017
PKN 2,03% 108,20
WIG 0,63% 62362,29
WIG20 0,81% 2360,26
WIG30 0,72% 2745,02
WIG-PALIWA 1,82% 7188,12
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI