Zobacz także:
Uchwały podjęte przez NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 2 lutego 2018 roku
Nr 13/ 2018  | 02-02-2018
PKN ORLEN S.A. przekazuje w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 2 lutego 2018 roku, wraz z informacją, przy każdej uchwale, dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Zarząd PKN ORLEN S.A.


Wróć do poprzedniej strony
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
21-03-2018
PKN 5,15% 90,68
WIG 1,62% 60932,26
WIG20 2,14% 2320,77
WIG30 1,96% 2679,28
WIG-PALIWA 3,65% 6353,55
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI