Zobacz także:
Walne Zgromadzenie

Komplet materiałów na ZWZ PKN ORLEN S.A. zwołane na 30 czerwca 2017 roku

Kandydaci do Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Kliknij poniżej i pobierz poszczególne części

SPIS TREŚCI - Tom I

1. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.


3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Oświadczenie Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad. 


6. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016.
6.3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok 2016 - materiał dostępny w punkcie 7.5. 

7. Materiały do punktu: Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.   

7.5.1. Pismo Prezesa Zarządu.
7.5.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.
7.5.3. Wybrane dane finansowe.
7.5.4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKN ORLEN 
7.5.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A.

SPIS TREŚCI - Tom I​​I

8. Materiały do punktu: Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania  finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016.
8.3.1. Pismo Prezesa Zarządu.
8.3.2. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania.
8.3.3. Wybrane dane finansowe.
8.3.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2016.
8.3.5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A.

9. Materiały do punktu: Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016.FORMULARZE DLA AKCJONARIUSZY PKN ORLEN S.A. (pobierz całość)​​​


​​​​​​​​
Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


Notowania giełdowe
26-07-2017
PKN 2,03% 108,20
WIG 0,63% 62362,29
WIG20 0,81% 2360,26
WIG30 0,72% 2745,02
WIG-PALIWA 1,82% 7188,12
Dane z 15 minutowym opóźnieniem
Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel.  (+48) 24 256 81 80
fax. (+48) 24 367 77 11
e-mail:

 

NASZE MARKI