Aktualności

Potencjał dla rozwoju energetyki

Ponad 20 studentów uczelni technicznych będzie mogło wziąć udział w specjalnym programie stażowym organizowanym przez Ministerstwo Energii i największe spółki sektora.

16-05-2016 Centrum prasowe

Logistyczna perspektywa na przyszłość

PKN ORLEN i PERN zawarły list intencyjny dotyczący wypracowania optymalnego rozwiązania poprawiającego efektywność zaopatrzenia aglomeracji warszawskiej w paliwa.

10-05-2016 Centrum prasowe

Pierwszy długoterminowy kontrakt z Saudi Aramco

PKN ORLEN podpisał umowę z Saudi Aramco na dostawę ropy naftowej do rafinerii Koncernu. Kontrakt przewiduje z...

06-05-2016 Centrum prasowe

Termin i porządek obrad zgromadzenia PKN ORLEN

Zarząd PKN ORLEN podjął decyzję o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

26-04-2016 Centrum prasowe

Relacje Inwestorskie

Najświeższe informacje poprzez:

E-mail:


NASZE MARKI