See also:
Dział Zakupów Inwestycji

Zakresy realizowanych zakupów:
- zakupy projektów inwestycyjnych
- zakupy dokumentacji
- zakupy robót budowlanych w zakresie inwestycji prowadzonych na terenie siedziby PKN ORLEN S.A w Płocku, Terminali Paliw, na potrzeby inwestycji logistycznych oraz remontów na terenie Terminali Paliw i rurociągów dalekosiężnych

Dane kontaktowe:
tel. (24) 365-55-25
fax. (24) 365-26-02

OUR BRANDS