Rafinat

Charakterystyka
Rafinat jest produktem pochodzącym z instalacji Destylacji Ekstrakcyjnej. Otrzymywany jest w wyniku wydzielania z mieszaniny frakcji węglowodorowych pochodzenia rafineryjnego i petrochemicznego. W jego skład wchodzą węglowodory niearomatyczne głównie C6 i C7.

Zastosowanie
Produkt zawierający głównie węglowodory niearomatyczne który może być wykorzystywany m.in. jako półprodukt do wyrobu rozpuszczalników, paliw silnikowych.

Właściwości

Rafinat z Instalacji Destylacji Ekstrakcyjenj
NORMA ZAKŁADOWA ZN-ORLEN-53:2009

Wymagania Wartości Jednostka Metody badań
Zawartość niearomatów; min. 95 %(m/m) SV 17-502
Zawartość benzenu; max. 4 %(m/m) SV 17-502
Zawartość sumy aromatów; max. 5 %(m/m) SV 17-502
Zawartość NFM; max. 3 ppm (v/v) SV 17-506
Are you interested in ORLEN's wholesale offering?Leave your details:
First name
Surname
City
Country
Telephone No. +48
Subject
E-mail
Question
Copy the code from the diagram
 

OUR BRANDS