See also:
Samoobslužný odběr produktů
Samoobsluha je informační systém umožňující Přepravcům samoobslužný odběr produktů při použití magnetických karet v areálech terminálů.
Služba je poskytována zdarma po podepsání Dohody s PKN ORLEN S.A.
Informujeme, že každý Přepravce poskytující dopravní služby pro velkoobchodní zákazníky PKN ORLEN S.A. musí uzavřít Dohodu o používání samoobslužného odběru produktů v terminálech.
Za tímto účelem je nutné vytisknout Dohodu ve dvou vyhotoveních, podepsat a poslat na adresu níže​ a seznámit se s Všeobecnými smluvními podmínkami (OWP).
K Dohodě přiložte čitelně vyplněné a podepsané Žádostí o vydání Karty řidiče a vozidla (dokument ke stažení na pravé straně obrazovky). Vjezd do areálu terminálů a nakládka produktů jsou povoleny pouze při použití aktivní Karty řidiče a Karty vozidla.

PKN ORLEN S.A.
Zespół Obsługi Autocystern i Rozliczeń Wydań (SCB)
Ul. Chemików 7 09-411 Płock ​​​

OUR BRANDS