Zobacz także:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2021 roku
29-04-2021

PKN ORLEN S.A. opublikował skonsolidowany raport za 1. kwartał 2021 roku. 
Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami:
-       Wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. za 1. kwartał 2021 roku
-       Dane liczbowe ze sprawozdania finansowego w pliku Excel
-       Prezentacja
-       Dane finansowo-operacyjne za 1. kwartał 2021 roku według segmentów działalności w pliku Excel

Podsumowanie wyników Grupy ORLEN:
Wyniki za 1 kwartał 2021r.
2,4 mld PLN – EBITDA LIFO raportowana
• 0,0 mld PLN – odpis na aktywach
2,4 mld PLN – EBITDA LIFO (pokazana w prezentacji)
• (-) 0,2 mld PLN – NRV
• (-) 0,6 mld PLN – wpływ wyceny kontraktu terminowego CO2
• (-) 0,2 mld PLN – zmiana metody konsolidacji spółki Baltic Power
• 0,3 mld PLN – aktualizacja rezerw na CO2
1,8 mld PLN – EBITDA LIFO oczyszczona


Wróć do poprzedniej strony

NASZE MARKI