„Moje Miejsce na Ziemi” – nowy społeczny projekt ORLENU
31-08-2018    CSR
Każdy, kto ma pomysł na konkretną inicjatywę na rzecz swojej społeczności będzie miał szansę otrzymać dofinansowanie na jej realizację od PKN ORLEN.  Środki finansowe można pozyskać w ogólnopolskim konkursie grantowym „Moje Miejsce na Ziemi”, organizowanym przez Fundację „ORLEN DAR SERCA”.

Całkowity budżet projektu wyniesie dwa miliony złotych. Granty przeznaczone zostaną na działania związane m.in. ze sportem, rekreacją, zdrowiem, bezpieczeństwem, wsparciem osób potrzebujących, kulturą i sztuką, ochroną środowiska oraz zachowaniem dziedzictwa historycznego, a także edukacją. Celem konkursu „Moje Miejsce na Ziemi” jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich  społeczności.

Odpowiedzialny biznes powinien wspierać społeczeństwo. PKN ORLEN realizując wiele projektów CSR nie zapomina o małych ojczyznach. Szczególnie ważne są te inicjatywy, które nie tylko pomagają lokalnym  społecznościom, ale również aktywizują ich mieszkańców  do wspólnego działania.  Konkurs „Moje miejsce na ziemi” powstał z myślą o ludziach i ich potrzebach, a te najlepiej znają osoby, które funkcjonują w danym środowisku lokalnym. Dlatego to właśnie do nich kierujemy nasz konkurs. Chcemy razem zmieniać nasze miejsce na Ziemi na lepsze. Jestem przekonana, że w każdym otoczeniu znajdują się osoby, które mają wiele dobrych pomysłów i  nie brakuje im  energii i zapału, aby z naszym wsparciem je realizować  - mówi Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN ORLEN.

W ramach konkursu zostaną wybrane i sfinansowane  najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit, posiadające osobowość prawną.
Wnioski z pomysłami i inicjatywami należy zgłaszać na stronie internetowej Fundacji „ORLEN DAR SERCA”. Będą one przyjmowane w dniach od 17 do 30 września 2018 r.

Do konkursu „Moje Miejsce na Ziemi” mogą zostać zgłoszone projekty, których faktyczna realizacja przypadnie na okres od 1 listopada 2018 r. do 15 czerwca 2019 r. Można ubiegać się o nie, wybierając jeden z pięciu koszyków grantowych.
a) koszyk I (granty o wartości 3 tys. zł )
b) koszyk II (granty o wartości 5 tys. zł)
c) koszyk III (granty o wartości 7,5 tys. zł)
d) koszyk IV (granty o wartości 10 tys. zł)
e) koszyk V (granty o wartości 15 tys. zł)

Zgodnie z regulaminem konkursu o przyznaniu grantu oraz jego wysokości zdecyduje Komisja Konkursowa. Oznacza to, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z jego akceptacją i przyznaniem darowizny.

Więcej na temat idei projektu będzie można dowiedzieć się podczas eventów, które odbędą się na 50 stacjach ORLENu w całej Polsce.  Pierwsze spotkania zaplanowane są na 1 września 2018 r. na stacjach zlokalizowanych w miejscowościach: Słupca przy ul. Warszawskiej, Nieporęt przy ul. Jana Kazimierza, Książenice przy ul. Mazowieckiej, oraz Lubień Kujawski przy ul. Narty. Szczegóły związane z konkursem, jego regulamin oraz lista miejscowości, w których odbędą się spotkania dostępne są na stronie www.orlendarserca.pl  
Powrót do Centrum Prasowego
Skrypty z wideokonferencji oznaczone: CSR
Chopin 2020-03-05 Miejsce: BP
 

NASZE MARKI