Grupa ORLEN doceniona za zaangażowanie społeczne na Litwie
24-02-2021   
Grupa ORLEN aktywnie angażuje się w inicjatywy społeczne i kulturalne na Litwie, wspiera również Polaków mieszkających w tym kraju. Dzięki zaangażowaniu ORLEN Lietuva zbudowano oddział dziecięcy w Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Bieżąca współpraca obejmuje także ważne projekty kulturalne i edukacyjne realizowane przez Dom Kultury Polskiej. W tym miejscu odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy, jako podziękowanie za wsparcie ORLEN Lietuva  dla działalności ośrodka.

- Grupa ORLEN zarządza jedyną rafinerią w regionie państw bałtyckich, jesteśmy jedną z największych spółek na Litwie i k
luczowym pracodawcą w regionie, a z tym wiąże się określona odpowiedzialność. Dlatego wszędzie tam gdzie realizujemy ważne inwestycje, nie zapominamy również o zadaniach społecznych. Najlepszym przykładem jest nasze wsparcie budowy oddziału dziecięcego hospicjum w Wilnie, prowadzonego przez siostrę Michaelę Rak. Jej determinacja w działaniu i olbrzymie zaangażowanie w pomoc innym stanowią inspirację, a jednocześnie nie pozwalają na obojętność. Dlatego nasze zaangażowanie we wsparcie tej placówki, a także innych ważnych inicjatyw społecznych, czy kulturalnych na Litwie traktujemy jako zobowiązanie długoterminowe – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Spółki z Grupy ORLEN działające na Litwie aktywnie wspierają Hospicjum
bł. ks. Michała Sopoćki, w którym dorośli, a także najmłodsi pacjenci otrzymują niezbędną pomoc medyczną. ORLEN Lietuva przekazała łącznie w ciągu trzech lat ok. 660 tys. euro na budowę oddziału dziecięcego w tej placówce i jej funkcjonowanie. W pomoc Hospicjum zaangażowała się też spółka ORLEN Baltic Retail, przekazując na ten cel 20 tys. euro. Spółka zapewnia też bieżące wsparcie placówki, przekazując karty paliwowe.

O
RLEN Lietuva jest także stałym partnerem Domu Kultury Polskiej na Litwie, który organizuje szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym i edukacyjnym skierowanych do Polaków mieszkających na Litwie. Ważnym projektem realizowanym przez litewską spółkę wspólnie z Domem Kultury Polskiej jest się także Wileńska Akademia Biznesu, w ramach której studenci przygotowywani są do wejścia na rynek pracy, również na przykładzie specyfiki funkcjonowania ORLEN Lietuva. Łącznie na wsparcie Domu Kultury Polskiej przeznaczane jest około 25 tys. euro rocznie.

J
ako spółka odpowiedzialna społecznie, ORLEN Lietuva włączyła się też w walkę z rozprzestrzenianiem pandemii COVID-19 na Litwie. Spółka z Grupy ORLEN przekazała 1 milion masek, co oznacza, że średnio co trzeci mieszkaniec Litwy otrzymał maskę ochronną od ORLEN Lietuva. Dodatkowo spółka zapewniła niezbędne wyposażenie do walki z COVID-19 dla szpitali w Solecznikach, Możejkach, a także Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki i Centrum Ambulansowego.

ORLEN Lietuva jest jednym z największych płatników podatków na Litwie. Spółka z Grupy ORLEN to również kluczowy pracodawca w regionie. Obecnie zatrudnia bezpośrednio 1500 osób, a kolejne 4500 osób to pracownicy zewnętrznych firm usługowych i podwykonawczych.

 

 
Powrót do Centrum Prasowego
 

NASZE MARKI