Budowa bloku energetycznego we Włocławku – nowe ustalenia
20-07-2016    energia

PKN ORLEN zawarł z Konsorcjum firm (General Electric I SNC-LAVALIN POLSKA) aneks do umowy na budowę elektrowni gazowo-parowej we Włocławku.  Aneks definiuje dalsze działania związane z usterkami zdiagnozowanymi podczas rozruchu.

W wyniku testów rozruchowych i pomiarów gwarancyjnych uzyskaliśmy szczegółową diagnozę pracy elektrociepłowni. Mamy pełen obraz kwestii technicznych, które należy poprawić i dzięki temu mogliśmy wypracować optymalne rozwiązania zmierzające do wykonania prac naprawczych przez Konsorcjum – powiedział Marcin Wasilewski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki.

Zgodnie z Aneksem do około połowy września 2016 roku blok będzie pracował w ramach ruchu regulacyjnego, podczas którego będzie wytwarzana i sprzedawana do odbiorców energia elektryczna i para technologiczna. W kolejnych miesiącach planowany jest postój w celu przeprowadzenia napraw, oraz ponowne pomiary gwarancyjne i ruch próbny, po których to Elektrownia zostanie przez Konsorcjum przekazana PKN ORLEN do eksploatacji. Termin oddania Elektrowni do eksploatacji przewidywany jest na pierwszy kwartał 2017 roku.​

Powrót do Centrum Prasowego
Skrypty z wideokonferencji oznaczone: energia
firmy wiatrowe 2019-01-09 Miejsce: firmy wiatrowe
 

NASZE MARKI