Dane finansowe
Według MSSF, mln zł 2. kwartał 2017 2. kwartał 2018 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 23 025 26 701 16%
EBITDA LIFO 3 058 2 127 - 30%
Efekt LIFO - 344 936 - 372%
EBITDA 2 714 3 063 13%
Amortyzacja - 581 - 673 16%
EBIT LIFO 2 477 1 454 - 41%
EBIT 2 133 2 390 12%
Wynik netto 1 754 1 773 1%
Aktywa 56 489 64 571 14%
Kapitał własny 31 939 33 442 5%
Dług netto 1 175 4 256 262%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 493 1 879 - 46%
Nakłady inwestycyjne - 1 198 - 1 070 - 11%
Według MSSF, mln zł 2016 2017 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 79 553 95 364 20%
EBITDA LIFO 9 412 10 448 11%
Efekt LIFO 85 799 840%
EBITDA 9 497 11 247 18%
Amortyzacja - 2 110 - 2 421 15%
EBIT LIFO 7 302 8 027 10%
EBIT 7 387 8 826 19%
Wynik netto 5 740 7 173 25%
Aktywa 55 559 60 664 9%
Kapitał własny 29 285 35 211 20%
Dług netto 3 363 761 - 77%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 331 8 050 - 14%
Nakłady inwestycyjne - 4 673 - 4 602 - 2%
* wg skonsolidowanego raportu kwartalnego PKN ORLEN za okres 6 miesięcy 2018r. opublikowanego 20 lipca 2018r.
 Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych:
2Q17 w wys. (-) 16 mln PLN​​​
2Q18 w wys. (-) 13 mln PLN​​
 
** wg skonsolidowanego raportu rocznego PKN ORLEN za 2017r. opublikowanego 15 marca 2018r.
Wyniki operacyjne przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 
2016: 0,2 mld PLN, w tym głównie: 0,3 mld PLN odwrócenie odpisu na aktywach rafineryjnych Unipetrol oraz (-) 0,1 mld PLN ORLEN Upstream w Polsce i aktywa ORLEN Oil
2017: (-) 0,2 mld PLN dotyczące głównie aktywów wydobywczych ORLEN Upstream w Polsce 

 

NASZE MARKI