Nowe dostawy ropy dla ORLENU
08-10-2018   
Do płockiej rafinerii PKN ORLEN trafi ok.130 tys. ton surowca z Nigerii.  Ładunek z Afryki Zachodniej sprowadzony do Polski, to kolejny etap  dywersyfikacji dostaw przez spółkę.  Tankowiec New Vision dotrze do Gdańska w połowie października.
 
Konsekwentnie realizujemy zapowiedzianą strategię, poszukując nowych rynków i poszerzając portfel dostawców oraz przerabianych w ramach Grupy Kapitałowej gatunków ropy. W związku z wdrożonymi przepisami w zakresie eliminowania szarej strefy przez premiera Mateusza Morawieckiego zapotrzebowanie na olej napędowy w Polsce wzrosło o 30%. To wymaga od nas  zwiększania przerobu ropy o innych właściwościach niż rosyjska REBCO.  Dzięki pozyskaniu  gatunków o innych parametrach  zwiększamy  uzyski i marżę rafineryjną. Stąd nowe źródło dostaw. Jeśli surowiec z Nigerii okaże się efektywny w przerobie to nie wykluczamy zwiększenia naszego zainteresowania tym kierunkiem – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
 
Nigeryjska ropa typu Bonny Light uzupełni realizowane przez PKN ORLEN dostawy spot, które obecnie pokrywają 50% zapotrzebowania Koncernu. Decyzje o zaopatrzeniu każdorazowo podlegają analizie ekonomicznej, tak aby skutecznie łączyć bezpieczeństwo dostaw z elastycznością handlową. Rafinerie z GK ORLEN przerabiały już m.in. surowiec pochodzący z Iranu, Iraku, Azerbejdżanu, Kazachstanu czy Norwegii. PKN ORLEN dysponuje również obowiązującymi umowami terminowymi z producentami ze Wschodu i Zatoki Perskiej, które zabezpieczają dostawy do rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie.
 
Proces dywersyfikacji dostaw ropy przez PKN ORLEN odpowiada także na zwiększone zapotrzebowanie na paliwa, szczególnie oleju napędowego, w Polsce w związku z ograniczeniem szarej strefy. Zwiększony przerób ropy o innych właściwościach niż REBCO umożliwia zwiększenie uzysków w kierunku średnich destylatów, przede wszystkim diesla. Według oficjalnych danych Agencji Rynku Energii konsumpcja oleju napędowego w latach 2015-2018 wzrośnie o ok. 43%, przy wzroście PKB o ok. 13 % w tym samym okresie. Pomijając efekt wzrostu gospodarczego PKN ORLEN szacuje, że dzięki skutecznej walce z szarą strefą legalny rynek ON powiększył się o ok. 30% w tych latach.
 
W ramach realizowanej dywersyfikacji dostaw ok. 30% ropy przerabianej w Grupie ORLEN pochodzi z kierunków alternatywnych. Koncern wzmacnia m.in. zakupy z Zatoki Perskiej, m.in. poprzez długoterminowe relacje z Saudi Aramco.  W kwietniu tego roku firmy podpisały aneks do umowy, który zwiększył dostarczany wolumen ropy saudyjskiej o 50 procent, do 300 tys. ton surowca miesięcznie. PKN ORLEN pozytywnie ocenia potencjał dostaw z Zatoki Perskiej i pozostaje otwarty na współpracę z producentami z tego regionu w niedalekiej przyszłości.

 
Powrót do Centrum Prasowego
 

NASZE MARKI