PKN ORLEN ma zgodę Czeskiego Banku Narodowego na przejęcie Unipetrol
20-06-2018    Grupa Kapitałowa
​PKN ORLEN otrzymał zgodę od Czeskiego Banku Narodowego na przeprowadzenie wykupu akcji Unipetrol reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego spółki. Oznacza to realizację transakcji wykupu po cenie 380 CZK za akcję. Jest ona korzystna zarówno z punktu widzenia PKN ORLEN, jak i pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. 
 
Zgoda Czeskiego Banku Narodowego na przymusowy wykup akcji Unipetrolu to bardzo dobra wiadomość. Jako stuprocentowy właściciel PKN ORLEN zwiększy możliwość wykorzystania zaangażowanego kapitału. Chodzi o  maksymalizację synergii w ramach całej Grupy tak, aby zwiększyć efektywność czeskich zakładów. Dzięki temu wzmocnimy naszą pozycję  w regionie i jeszcze skuteczniej będziemy mogli odpowiadać na rynkowe wyzwania – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
 
Ostateczne rozliczenie transakcji powinno nastąpić do końca 2018 r. Zostanie ona sfinansowana ze środków własnych PKN ORLEN oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. Zgodnie z założeniami, po przeprowadzeniu wykupu, dług netto Koncernu pozostanie na bezpiecznym poziomie i nie powinien wpłynąć na pogorszenie oceny ratingowej.
 
PKN ORLEN zarządza sześcioma rafineriami w 3 krajach. W ostatnich latach, w ramach procesów optymalizacyjnych, w ramach Grupy ORLEN połączono południowe aktywa w Polsce, aby jeszcze lepiej odpowiadać na wahania w otoczeniu zewnętrznym. Odpowiedzią Koncernu na bieżące i przyszłe wyzwania rynkowe jest przede wszystkim poprawa doskonałości operacyjnej zakładów produkcyjnych i umocnienie pozycji rynkowej w stosunku do konkurentów. To dotyczy również aktywów w Czechach.
 
Obecnie na rynku czeskim realizowany jest projekt budowy instalacji polietylenu PE3, który ma na celu umocnienie pozycji Grupy ORLEN na chemicznym i petrochemicznym rynku w Europie Środkowej. Realizacja projektu w Litvinovie  o mocy około 270 tys. ton/rocznie umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. Sprawna realizacja m.in. tej  inwestycji umożliwi wzmocnienie pozycji Unipetrolu w jednej z najbardziej perspektywicznych branż na świecie.
Powrót do Centrum Prasowego
 

NASZE MARKI