PKN ORLEN wspiera polską innowacyjność
16-06-2016   
Stolicą polskiej innowacyjności jest dziś Kraków, gospodarz konferencji Impact’16 4.0 Economy, najważniejszego tegorocznego wydarzenia w branży start-upów. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany program Start In Poland!, który będzie kompleksowo wspierać krajowych innowatorów na każdym etapie rozwoju ich przedsięwzięć. Jednym z punktów konferencji są warsztaty dla start-upów, prowadzone przez ekspertów PKN ORLEN.
 
Duże, krajowe przedsiębiorstwa powinny odgrywać aktywną rolę w budowaniu ekosystemu, sprzyjającego pełnemu wykorzystaniu potencjały innowacyjności i przedsiębiorczości Polski. Takie podmioty, ułatwiając krajowym start-upom komercjalizację swoich pionierskich pomysłów, mogą same wiele zyskać na takiej współpracy. Dlatego PKN ORLEN zdecydował się aktywnie zwiększyć zaangażowanie w tzw. scouting, czyli aktywne wyszukiwanie start-upów specjalizujących się w obszarach spójnych ze strategią Grupy ORLEN. Aktywność Koncernu w tym obszarze jest jasnym sygnałem, iż dotychczasowe doświadczenie pozwala otworzyć się na nowe formy pozyskiwania innowacji z zewnątrz i mocne zaangażowanie w proces wspierania krajowej innowacyjności.
 
Znakomitą okazją do zacieśnienia relacji z autorami najciekawszych pomysłów oraz przedstawicielami środowiska zaangażowanego w tworzenie, skalowanie i komercjalizację innowacji jest krakowska konferencja Impact’16 4.0. Economy. Jednym z punktów jej programu były warsztaty ekspertów PKN ORLEN prowadzone – w ramach modułów „Startup Connector (Startups&Corporations)” oraz „New Energy Technologies” – dla kilkunastu wybranych polskich start-upów.
 
Odbywające się 15-16 czerwca w Krakowie spotkanie to okazja do wielu rozmów czołowych przedsiębiorców, ekspertów i polityków, których łączy przekonanie, że Polska może i powinna należeć do grona państw, które skutecznie zabiegają o to, by maksymalnie duża część łańcucha wartości innowacji – w tym dająca największe efekty mnożnikowe faza komercjalizacji – pozostawała w kraju.
 
Na obopólne korzyści symbiozy środowiska innowatorów i krajowych, dużych przedsiębiorstw – przy aktywnej roli państwa jako spoiwa łańcucha wartości innowacji - wskazują liczni eksperci, w tym autorzy opublikowanego 14 czerwca br. raportu „Gra o innowacje”. Opracowanie przygotowane przez PKN ORLEN, jest przystępnie napisanym kompendium praktycznych rozwiązań, których wdrożenie pozwoliłoby odblokować potencjał polskiej innowacyjności.
 
Premiera raportu odbyła się podczas VI Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Pobudzenie innowacyjności, jako kluczowej determinanty rozwoju gospodarczego opartego na wysokiej wartości dodanej, była jednym z przewodnich tematów wydarzenia współorganizowanego przez Koncern. Prezentacja Adama Czyżewskiego, Głównego Ekonomisty spółki stanowiła wstęp do jednej z najciekawszych debat tegorocznego Kongresu: „Jak odblokować potencjał polskiej innowacji?”. W dyskusji moderowanej przez Wawrzyńca Smoczyńskiego, Dyrektora Polityka Insight, wzięli udział: Andrzej Kozłowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Zarządzania Projektami PKN ORLEN, Jerzy Kalinowski, Partner KPMG, Bartosz Niedźwiedzki, Dyrektor w Grupie Zarządzania Innowacjami EY, Agnieszka Skala z Rady Fundacji Startup Poland, Michał Szaniawski, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Przemysław Paczos z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Powrót do Centrum Prasowego
 

NASZE MARKI