Raport roczny PKN ORLEN za 2014 r. z czterema nagrodami
16-10-2015   
​Koncern po raz pierwszy zaprezentował swoją działalność w formule zintegrowanej, łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania, a publikacja została od razu uznana za najlepszą w kategorii przedsiębiorstw. Pierwsze miejsce zdobył także raport PKN ORLEN w Internecie, a specjalne wyróżnienie zastało również przyznane za innowacyjność rozwiązań w sprawozdaniu finansowym Koncernu.

Raport zintegrowany PKN ORLEN został wyróżniony za przejrzystość prezentacji modelu biznesowego wraz z procesem budowania wartości oraz jasne zdefiniowanie wskaźników efektywności wdrażania strategii. Wysoko oceniono również przedstawienie wpływu czynników rynkowych na funkcjonowanie firmy, precyzyjne wskazanie grup interesariuszy oraz tematów istotnych z ich punktu widzenia. Obok wyróżnienia specjalnego, nagrody za najlepszy raport w Internecie oraz za najlepsze sprawozdanie finansowe sporządzone według MSSF/MSR, Koncern odebrał również tytuł The Best of the Best, przyznawany firmom, którym trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w konkursie The Best Annual Report.

Pierwszy raport zintegrowany w tak złożonej organizacji niewątpliwie był dużym wyzwaniem i wymagał zaangażowania wielu obszarów w całej Grupie Kapitałowej. Zależało nam, żeby w sposób czytelny pokazać zależności pomiędzy obszarami, które do tej pory prezentowane były w dwóch, odrębnych publikacjach – raporcie finansowym i raporcie społecznym. Przyznane wyróżnienia najlepiej pokazują, że udało nam się osiągnąć zamierzony cel, a sam raport dobrze oddaje nie tylko aktualną pozycję rynkową Spółki, ale także perspektywy i potencjał jej dalszego rozwoju prezentując w sposób przejrzysty dane finansowe i pozafinansowe.– powiedział Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Opublikowany w dostępnej dla wszystkich wersji on-line Raport Zintegrowany PKN ORLEN łączy informacje zawierane dotychczas w sprawozdaniu rocznym oraz raporcie CSR. Nawiązuje tym samym do globalnych standardów i trendów w sprawozdawczości firm, promowanych między innymi przez International Integrated Reporting Council (IIRC). Przedstawia w jednym dokumencie wyniki finansowe, informacje społeczne, środowiskowe, czy dane z obszaru ładu korporacyjnego. Prezentuje nie tylko bieżącą kondycję firmy, ale także jej plany na przyszłość, pokazując w sposób całościowy procesy zachodzące w Spółce i działania ukierunkowane na budowę jej wartości.

The Best Annual Report 2014 jest najważniejszym w Polsce konkursem oceniającym sposób raportowania spółek publicznych. W skład jego kapituły wchodzą przedstawiciele EY, KPMG, PWC, Mazars, Misters Audytor, PKF Consult, Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich, Izby Domów Maklerskich, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Allianz, OPTI TFI, NBS Communications, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a także środowisk naukowych i mediów. Jego adresatami są wszystkie firmy przygotowujące skonsolidowane raporty roczne według MSSF/MSR. Ideą konkursu jest promowanie najwyższych standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych i dobrymi praktykami w tym zakresie, co w efekcie ma przekładać się na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.
Powrót do Centrum Prasowego
 

NASZE MARKI