Zmiany w Zarządzie PKN ORLEN
22-03-2018    Zarząd
​Rada Nadzorcza PKN ORLEN na dzisiejszym posiedzeniu dokonała zmian w Zarządzie Spółki.

Do Zarządu powołany został Pan Ryszard Lorek jako Członek Zarządu ds. Handlowych-swoją funkcję zacznie pełnić od 10 kwietnia. Oddelegowany 5 lutego z Rady Nadzorczej do Zarządu, Pan Józef Węgrecki, zarządzający obszarami inwestycji i zakupów złożył rezygnację z funkcji Członka RN. Decyzją organu nadzorującego będzie pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych. Do zarządzania obszarami inwestycji i zakupów czasowo oddelegowana została Pani Jadwiga Lesisz, Członek Rady. Ze składu Zarządu Rada Nadzorcza odwołała Pana Krystiana Patera.

Na najbliższym posiedzeniu Zarządu nastąpi szczegółowe przypisanie poszczególnych obszarów do kompetencji Członków Zarządu. 

Pani Jadwiga Lesisz
Jadwiga Lesisz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe – handel zagraniczny. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Gospodarki Nieruchomościami. Absolwentka Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Bankowej z udziałem Franklin University USA. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym bogatą praktykę zawodową w sektorze MSP.
Wieloletni udział w życiu gospodarczym jako właściciel czy menadżer, gdzie m.in. tworzyła i organizowała procesy biznesowe.
W latach 2012-2016 pracowała w PKO Banku Polskim S.A., gdzie zarządzała obszarem nieruchomości w zakresie oddziałów bankowych, nadzorowała i uczestniczyła w procesach negocjacyjnych. Zaangażowana była w kontroling biznesowy w zakresie optymalizacji sieci oddziałów banku.
W okresie 2016-2017 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami oraz członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiadała za przygotowanie i wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzania projektami wraz z koordynacją kluczowych projektów.
Zatrudniona w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na stanowisku zastępcy prezesa, gdzie odpowiadała za obszary dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Inicjowała współpracę w zakresie budowy ekosystemu start-upowego w Polsce. Nadzorowała zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem i zasobami informatycznymi Agencji.

Pan Ryszard Lorek
Doświadczenie zawodowe:
- 2014-2017        SGB-Bank SA prezes Zarządu
- 2008-2014        SGB-Bank SA wiceprezes Zarządu
- 1990-2008        Wielkopolski Bank Kredytowy SA, później Bank Zachodni WBK, Dyrektor 6 Oddziału w Poznaniu, następnie kierował Regionem Wielkopolska Północ, a potem Regionem Poznań
- Twórca Poznańskiej Giełdy Towarowo –Pieniężnej
- 1992                  Licencja maklera giełdowego (nr 273)
Członkostwo w Radach Nadzorczych:
- SGB Faktorzy – przewodniczący Rady Nadzorczej
- SGB Leasing – członek Rady Nadzorczej
- BODiE Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji – przewodniczący Rady Nadzorczej
- Concordia Ubezpieczenia – przewodniczący Rady Nadzorczej
- Związek Banków Polskich – przewodniczący Rady Nadzorczej
Edukacja:
- 1990                  Planowanie i finansowanie gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Odbyte kursy i szkolenia:
- 2007                  kursy „Zarządzanie projektami” i „Przywództwo w zarządzaniu projektami”, Uniwersytet Washingtona w Stanach Zjednoczonych
- 1993-2008        kursy z zakresu wiedzy bankowej, w tym zarzadzanie i planowanie, marketing bankowy, kredytowo-skarbowy
- 1993                  Kurs doradcy na rynku kapitałowym
- 1992                  Kurs maklera giełdowego
- Specjalistyczne kursy z zakresu efektywnego coachingu
- Kurs „Przywództwo strategiczne. Budowanie skutecznej strategii banku.”

Pan Józef Węgrecki
Edukacja:
1973  - 1978                      Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział: Maszyny Górniczo-Hutnicze
Doświadczenie zawodowe:
Od 5 lutego 2018 roku delegowany przez Radę Nadzorczą PKN ORLEN S.A. do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Inwestycji i Zakupów.
06/2017 – 03/2018          Energa Wytwarzanie S.A. - Wiceprezes Zarządu
04/1993 - 06/2017          Remak-Krak Sp. z o.o. - Prezes Spółki, członek Zarządu, Współzałożyciel
1990-1993                         Spółka Pracownicza Remak Opole - Wiceprezes Spółki, członek Zarządu
1978-1990                         Zakład Remontowy Energetyki Kraków
Odbyte kursy i szkolenia:
Uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa
Zainteresowania:
Monitorowanie i analiza najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki. Specjalizacja alternatywne źródła energii i możliwość ich wdrażania w przemyśle.
Powrót do Centrum Prasowego
 

NASZE MARKI