Zobacz także:
Dostępne Moce

Spółka PKN ORLEN SA zgodnie z art7 ust8l Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. , poz. 1059 z późniejszymi zmianami), publikuje poniższe informacje:

  1. Informacja dotycząca podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej PKN ORLEN S.A. o napięciu znamionowym wyższym 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej. 
  2. Wartość łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci spółki o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym. Wielkości dostępnych mocy przyłączeniowych przedstawiono w formie tabelarycznej dla grup stacji, wchodzących w skład sieci 110 kV na lata 2016-2021.
​​

NASZE MARKI