Zobacz także:
Obrót energią elektryczną

Działamy na podstawie:

  • koncesji na obrót energią elektryczną uzyskanej 01 października 2007 r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/6-ZTO/554/W/OWA/2007TKł

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Energetycznym (Dz.U. nr 21, poz.124 z dnia 12.01.2007) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 04.05.2007), przedstawiamy informacje dla odbiorców energii elektrycznej na temat: Struktura paliw i innych nosników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PKN ORLEN S.A. w poprzednim roku kalendarzowym.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

NASZE MARKI