Zobacz także:
Energia elektryczna i cieplna

 

Elektrociepłownia PKN ORLEN z mocą zainstalowaną 2153MWt i 359MWe jest największą elektrociepłownią przemysłową w Polsce. W skład podstawowych urządzeń wytwórczych wchodzi 8 kotłów parowych spalających lokalne paliwa ciekłe i gazowe oraz gaz ziemny, a także 6 turbozespołów wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji. Pracę turbozespołów uzupełniają stacje redukcyjne i redukcyjno-schładzające.

Elektrociepłownia wytwarza w kogeneracji energię cieplną oraz elektryczną dla potrzeb Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i odbiorców obcych zlokalizowanych na jego terenie. Ponadto jest ona jedynym źródłem ciepła dla sieci ciepłowniczej miasta Płocka.

Prowadzenie powyższej działalności odbywa się w oparciu o 6 udzielonych przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji:

  • na wytwarzanie energii elektrycznej
  • na dystrybucję energii elektrycznej
  • na obrót energią elektryczną
  • na wytwarzanie ciepła
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła
  • na obrót ciepłem

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą PKN ORLEN S.A. w zakresie świadczonych usług w zakresie energetyki.

NASZE MARKI