Zobacz także:
Oferta dla biznesu
PKN ORLEN oferuje konkurencyjne warunki dostaw oraz szeroki zakres produktów i usług:

Produkt Standardowy, typu „BASELOAD”

Produkty typu bazowego, notowane na TGE lub GPL o płaskim profilu dostawy z dostawą w punkcie wirtualnym i fizycznym, w tym:
  • Produkt standardowy o cenie stałej,
  • Produkt standardowy o cenie stałej wyznaczanej na podstawie transz wskazanych przez klienta,
  • Produkt standardowy z ceną indeksowaną.

Produkt Kompleksowy typu „FULL SUPPLY”

Produkty niestandardowe dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów z dostawą w punkcie fizycznym i wirtualnym, odpowiadające profilowi zużycia gazu (sezonowość, nierównomierność poboru) oraz wymaganej elastyczności, w tym:
  • Produkt o cenie stałej, oferowany w ramach dostaw kompleksowych,
  • Produkt z ceną indeksowaną, oferowany w ramach dostaw kompleksowych.

Produkt typu „MARKET ACCESS”

Produkt umożliwiający Klientowi kształtowanie profilu dostaw w oparciu o predefiniowane produkty, zabezpieczając tym samym wolumen na dany okres dostawy, w tym:
  • Produkt umożliwiający kształtowanie profilu dostaw w oparciu o predefiniowane produkty z dostawą w punkcie wirtualnym.
Ponadto oferujemy:
  • możliwość dołączenia klienta do grupy bilansującej PKN ORLEN S.A. dzięki czemu możliwa jest minimalizacja lub unikniecie kar za niezbilansowanie określonych w IRiESP,
  • świadczenie całodobowej usługi dyspozytorskiej na rzecz Klientów,
  • składanie nominacji i renominacji, kontakt z operatorami, jak również usługi dodatkowe takie jak: dokonywanie alokacji operatywnych i rozliczeniowych za klientów, optymalizacja przepływów gazu i mocy umownych, prognozowanie zapotrzebowania,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów zakupu ziemnego i zarządzania portfelem gazowy.
Procedura Zmiany Sprzedawcy

Biuro Handlu Gazem oferuje załatwienie wszelkich formalności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie upoważnienia od Odbiorcy.

W przypadku zainteresowania ofertą sprzedaży gazu, zapraszamy do kontaktu​.​ 

NASZE MARKI