Zobacz także:
E-Faktura

Przejdź na E-fakturę!

Covid-19 stanowi dla nas wszystkich duże zagrożenie. Obecnie obserwujemy znaczący wzrost zachorowań. To sygnał, aby zwiększyć swoje zaangażowanie w ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. W związku z tym zachęcamy Państwa do rezygnacji z faktur papierowych i skorzystania z usługi E-faktura.

Wdrożenie faktury elektronicznej pozwoli zredukować ryzyko zarażenia dla osób, które mają bezpośredni kontakt z dokumentami, a poza tym zyskają Państwo:

  • gwarancję bezpieczeństwa i terminowość dostarczenia - znika ryzyko niedostarczenia faktury,
  • oszczędność kosztów i czasu - brak konieczności nadawania przesyłek pocztowych,
  • wygodną i bezpieczną archiwizację – faktura elektroniczna nie zajmuje tyle miejsca, co papierowa,
  • szybki dostęp do faktur – stały dostęp do dokumentu z każdego miejsca,
  • postawę proekologiczną – zmniejszy się ilość zużytego papieru, co wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne.

W celu uruchomienia usługi E-faktury prosimy o zapoznanie się z formularzem porozumienia (.pdf)*, a w szczególności z warunkami dołączonej do niego instrukcji, wypełnienie i podpisanie dokumentu oraz przesłanie jego skanu na adres: .

O dalszych krokach zostaną Państwo poinformowani przez nasz zespół.


*Wzór porozumienia dotyczy PKN ORLEN S.A. W przypadku chęci pozyskania formularza dla innych spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN, prośba o kontakt na adres: .

NASZE MARKI