Zobacz także:
Olej bazowy SN 150
Charakterystyka
Olej bazowy SN­150 produkowany jest z frakcji próżniowych pochodzących z destylacji ropy naftowej. W celu uzyskania produktu finalnego o pożądanych własnościach frakcje próżniowe poddawane są odpowiednio procesom:
  • Selektywnej Rafinacji Rozpuszczalnikowej – usunięcie substancji nisko indeksowych,
  • Odparafinowaniu Rozpuszczalnikowemu – poprawa parametrów niskotemperaturowych,
  • Hydrorafinacji – poprawa barwy oraz właściwości termooksydacyjnych gotowych olejów


Zastosowanie
Olej bazowy SN­150 jest przeznaczony do produkcji środków smarnych

Wymagania

ZN-ORLEN​
Wymagania Jednostka Wartości
Gęstość w temp. 15°C g/cm3 wynikowo​​​​​​
​Lepkość kinematyczna w temp. 40°C ​mm2/s 28,80 – 33,50
​Lepkość kinematyczna w temp. 100°C ​​mm2/s 5,00 -5,500
​Wskaźnik lepkości ​min. 95
​Temperatura płynięcia ​°C ​max. –12
​Temperatura zapłonu ​°C ​min. 210
​Pozostałość po koksowaniu ​%(m/m) max. 0,03
​Pozostałość po spopieleniu ​​%(m/m) max. 0,005
​Liczba kwasowa ​mg KOH/g ​max. 0,05
​Zawartość części lotnych ​%(m/m) ​max. 18,5​
​Barwa wg wzorca ​stopień ​max. 1,0
​Czas rozdziału emulsji olej - woda w temp. 82°C ​minuty ​max. 20​
Zawartość siarki ​%(m/m) ​wynikowo​
​​​​​​

NASZE MARKI