Zobacz także:
Olej bazowy SN 500
Charakterystyka
Olej bazowy SN­500 produkowany jest z frakcji próżniowych pochodzących z destylacji ropy naftowej. W celu uzyskania produktu finalnego o pożądanych własnościach frakcje próżniowe poddawane są odpowiednio procesom:
  • Selektywnej Rafinacji Rozpuszczalnikowej – usunięcie substancji nisko indeksowych,
  • Odparafinowaniu Rozpuszczalnikowemu – poprawa parametrów niskotemperaturowych,
  • Hydrorafinacji – poprawa barwy oraz właściwości termooksydacyjnych gotowych olejów


Zastosowanie
Olej bazowy SN­500 jest przeznaczony do produkcji środków smarnych

Wymagania

ZN-ORLEN​
Wymagania Jednostka Wartości
Gęstość w temp. 15°C g/cm3 wynikowo​​​​​​
​Lepkość kinematyczna w temp. 40°C ​mm2/s min. 95
​Lepkość kinematyczna w temp. 100°C ​​mm2/s 10,50 – 12,00​
​Wskaźnik lepkości min. 90
​Temperatura płynięcia ​°C ​max. –9
​Temperatura zapłonu ​°C ​min. 220
​Pozostałość po koksowaniu ​%(m/m) max. 0,08
​Pozostałość po spopieleniu ​​%(m/m) max. 0,010
​Liczba kwasowa ​mg KOH/g ​max. 0,05
​Zawartość części lotnych ​%(m/m) wynikowo
​Barwa wg wzorca ​stopień max. 2,5
​Czas rozdziału emulsji olej - woda w temp. 82°C ​minuty max. 30
Zawartość siarki ​%(m/m) ​wynikowo​
​​​​​​

NASZE MARKI