BIO100

Charakterystyka
BIO100 (estry metylowe kwasów tłuszczowych) jest biopaliwem produkowanym na bazie olejów roślinnych, przeznaczonym do pojazdów z silnikiem diesla. BIO100 i konwencjonalny olej napędowy wykazują podobną charakterystykę fizyko-chemiczną. Oferowane biopaliwo zapewnia korzystny wpływ na pracę i trwałość silnika, a dzięki dobrym właściwościom smarnym zabezpiecza aparaty wtryskowe przed nadmiernym zużyciem. Wyższa zawartość tlenu w stosunku do tradycyjnego oleju napędowego zapewnia lepsze spalanie, a wysoka wartość liczby cetanowej - dobre osiągi silnika. 

Biopaliwo spełnia standardy jakościowe określone dla biodiesla w normie PN-EN 14214, obowiązującej na rynkach Unii Europejskiej.Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki biopaliwa BIO100: B, D i F (odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego) oraz klasę 2 odpowiadającą paliwu klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego:

  • BIO100 gatunek B o CFPP nie wyższej niż 0 oC,
  • BIO100 gatunek D o CFPP nie wyższej niż -10 oC,
  • BIO100 gatunek F o CFPP nie wyższej niż -20 oC.

Biopaliwo BIO100 o właściwościach podanych w powyższym zestawieniu stosuje się w okresach:

  • gatunek B dla klimatu umiarkowanego – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,
  • gatunek D dla klimatu umiarkowanego – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
  • gatunek F dla klimatu umiarkowanego - w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego.

Stosowanie BIO100 chroni środowisko naturalne. Powoduje znaczne obniżenie emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych, zarówno podczas procesu produkcji biopaliwa, jak i jego użytkowania. Jest bezpieczne dla zdrowia człowieka i dodatkowo biodegradowalne.

Biopaliwo BIO100 jest obecnie oferowane w sprzedaży hurtowej. W celu zakupu prosimy o użycie formularza kontaktowego znajdującego się w kolumnie po prawej części tej strony.  ​

"PKN ORLEN S.A.” informuje o możliwości wzięcia udziału w aukcjach elektronicznych na zakup paliwa B 100. Najbliższe planowane terminy aukcji: 06.06.2017, 19.06.2017 oraz ok. 15.09.2017.
Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 24 256 96 04.

Zastosowanie

Biopaliwo BIO100 jest przeznaczone do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla) przystosowanych do zasilania tym paliwem. Kierowcom tankującym BIO100 zaleca się uprzednie sprawdzenie możliwości jego zastosowania u producenta pojazdu.

Właściwości
BIO100 posiada właściwości zgodne z PN-EN 14214 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r., w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych jak również Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 22 kwietnia 2010 r., w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych:

Parametr Jednostk​a​ Zakres Metoda bada​ń​​​
​min.​ ​​max.
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) %(m/m) 96,5   PN-EN 14103
Gęstość w temp. 15 oC 1) kg/m3 860,0 ​900,0 PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
Lepkość w temp. 40 oC 2) mm2/s 3,50 5,00 PN-EN ISO 3104
Temperatura zapłonu oC 101 PN-EN ISO 2719 3)
PN-EN ISO 3679 4)
Zawartość siarki mg/kg
10,0 PN-EN ISO 20846
PN–EN ISO 20884
PN-EN ISO 13032
Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) 5), 6) %(m/m)
0,30 PN-EN ISO 10370
Liczba cetanowa - 51,0 PN-EN ISO 5165
Zawartość popiołu siarczanowego %(m/m)
0,02 PN-ISO 3987
Zawartość wody mg/kg
500 PN-EN ISO 12937
Całkowita zawartość zanieczyszczeń mg/kg
24​ PN-EN 12662
Badanie działania korodującego na miedzi (czas: 3 h, temp.: 50 oC) stopień korozji 1 PN-EN ISO 2160
Stabilność oksydacyjna w temp. 110 oC h 8,0 PN-EN 14112
PN-EN 15751
Liczba kwasowa mg KOH/g
0,50 PN-EN 14104
Liczba jodowa g jodu/100 g
120 PN-EN 14111
​​PN-EN 16300
Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego %(m/m)
12,0 PN-EN 14103
Zawartość estrów metylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (zawierających nie mniej niż cztery wiązania podwójne) %(m/m)
1,00 PN-EN 15779
Zawartość alkoholu metylowego %(m/m)
0,20 PN-EN 14110
Zawartość monoacylogliceroli %(m/m)
0,707) PN-EN 14105
Zawartość diacylogliceroli %(m/m)
0,20 PN-EN 14105
Zawartość triacylogliceroli %(m/m)
0,20 PN-EN 14105
Zawartość wolnego glicerolu %(m/m)
0,02 PN-EN 14105
PN-EN 14106
Zawartość ogólnego glicerolu %(m/m)
0,25 PN-EN 14105
Zawartość metali grupy I (Na + K) mg/kg
5,08) PN-EN 14108
PN-EN 14109
PN-EN 14538
Zawartość metali grupy II (Ca + Mg) mg/kg
5,0 PN-EN 14538
Zawartość fosforu mg/kg
4,09) PN-EN 14107
PN-EN 16294
Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) oC   PN-EN 116
- dla gatunku B
0​
- dla gatunku D
-10
- dla gatunku F
-20
1) Gęstość może być mierzona w przedziale temperatury od 20 °C do 60 °C. Należy użyć korekty temperatury zgodnie z załącznikiem B normy PN-EN 14214.

2) W przypadku jeżeli CFPP wynosi -20 oC lub mniej należy dokonać pomiaru w temp. -20 oC. Zmierzona lepkość nie powinna przekraczać 48 mm2/s. W takim przypadku metoda wg PN-EN ISO 3104 może być odpowiednia do zastosowania, lecz bez danych dotyczących precyzji metody z powodu wytworzenia się nienewtonowskiego układu dwufazowego.

3) Do zastosowania procedura A. Należy używać wyłącznie aparatu do pomiaru temperatury zapłonu, wyposażonego w odpowiedni detektor (detektor termiczny lub jonizacyjny).

4) Należy użyć 2 ml próbki i zastosować aparat pomiarowy wyposażony w detektor termiczny.

5) Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu, jest określana dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego liczbę cetanową, jeżeli jest on używany. Jeżeli w finalnym, handlowym paliwie graniczna wartość jest przekroczona, należy sprawdzić wg PN-EN ISO 13759 obecność dodatków zawierających azotany. Jeżeli obecność dodatku podwyższającego liczbę cetanową zostanie w ten sposób stwierdzona, graniczna wartość pozostałości po koksowaniu nie jest wiążąca. Zastosowanie dodatków nie zwalnia producenta paliwa od konieczności dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30 %(m/m) pozostałości po koksowaniu przed dodaniem dodatków.

6) W celu otrzymania 10% pozostałości po destylacji należy stosować metodę wg ADTM D 1160.

7) Do użytku jako rozszerzenie zastosowań dla oleju napędowego.

8) Niższa wartość może zostać wprowadzona po walidacji prac nad wymaganą precyzją pomiaru.

9) Wartość niższa niż 2,5 mg/kg może zostać wprowadzona po walidacji prac nad wymaganym pomiarem oraz wpływem na olej silnikowy. ​
​​
Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem paliw? Prześlij zapytanie:
Określ parametry zapytania
Jaki produkt?
Dodatkowe uwagi:
Podaj dane kontaktowe
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Powiat:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Wpisz kod z obrazka:
 

NASZE MARKI