Olej napędowy Ekodiesel ULTRA

Charakterystyka

Olej napędowy Ekodiesel Ultra produkowany jest ze starannie dobranych komponentów, których jakość kontrolowana jest na wszystkich etapach produkcji. Paliwo zawiera pakiet dodatków uszlachetniających o właściwościach  przeciwdziałających korozji, emulgowaniu wody oraz pienieniu.  Zastosowana technologia produkcji zapewnia, że oferowany Olej napędowy Ekodiesel Ultra zachowuje odporność na skażenie mikrobiologiczne jak również spełnia wymagania jakościowe w zakresie smarności oraz odporności na utlenianie. Dodatkowo zawartość w pakiecie dodatków o działaniu detergencyjnym utrzymuje czystość układu paliwowego i dolotowego w tym wtryskiwaczy. W trosce o środowisko naturalne zawartość siarki w oleju napędowym Ekodiesel Ultra jest gwarantowana poniżej 10 mg/kg, a utrzymywanie liczby cetanowej powyżej 51 jednostek wpływa na ograniczenie zużycia paliwa i ułatwia rozruch zimnego silnika. 

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego Ekodiesel Ultra – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego: 
  • olej napędowy Ekodiesel Ultra gatunek B o CFPP nie wyższej niż 0oC,
  • olej napędowy Ekodiesel Ultra gatunek D o CFPP nie wyższej niż -10oC,
  • olej napędowy Ekodiesel Ultra gatunek F o CFPP nie wyższej niż -20oC.​
Olej napędowy Ekodiesel Ultra  o właściwościach klimatu umiarkowanego stosuje się w okresach:
  • gatunek B – w okresie letnim – od 16 kwietnia do 30 września,
  • gatunek D – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
  • gatunek F- w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego.
W okresie przejściowym i zimowym olej napędowy Ekodiesel Ultra jest wytwarzany z udziałem procesowo zmodyfikowanych komponentów, zawiera także dodatki depresujace, zmieniające strukturę kryształów parafiny zapobiegając blokowaniu filtrów paliwa, oraz dodatki o działaniu dyspergującym kryształy parafiny  zapewniając  w ten sposób bezproblemowy rozruch i niezawodną prace silnika w niskich temperaturach.

W wytwarzaniu olej napędowy Ekodiesel Ultra, PKN ORLEN nie stosuje dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Olej napędowy Ekodiesel Ultra spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 2015 r oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań. 


Zastosowanie

Olej napędowy Ekodiesel Ultra przeznaczony jest do napędzania silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie  naziemnym, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych. ​

Właściwości


Parametr Jednostka
​Zakres
 
Metoda badań
​min. ​max.
Liczba cetanowa - 51,0 ​- PN-EN ISO 5165
Indeks cetanowy - 46,0 ​- PN-EN ISO 4264
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 820,0 ​845,0 PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675
​Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych %(m/m) ​- ​7,0 1) ​PN-EN 12916
Zawartość siarki  mg/kg  - 10,0 PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Zawartość manganu mg/l - 2,00 PN-EN 16576

​Temperatura zapłonu oC ​56,0 ​- PN-EN ISO 2719
​Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej ​%(m/m) ​- ​0,30 PN-EN ISO 10370
Pozostałość po spopieleniu %(m/m)​ ​- 0,010 PN-EN ISO 6245
Zawartość wody mg/kg ​- ​200 PN-EN ISO 12937
% (m/m) ​- ​0,020
Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg ​- ​24 PN-EN 12662
Badanie działania korodującego na miedź (czas: 3 h, temp.: 50 oC) ​klasa 1​ ​ PN-EN ISO 2160
Stabilność oksydacyjna2) g/m3​ ​- ​25 PN-ISO 12205
​h ​20,0 ​​- ​PN-EN 15751
​Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC mm​ ​- ​460 PN-EN ISO 12156-1
Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC
PN-EN ISO 3104
dla gatunków B,D, F​​ ​​mm2/s 2,000 ​4,500​
Skład frakcyjny
dla gatunków B, D, F
PN-EN ISO 3405
​do temp. 250 oC destyluje ​%(V/V) ​- ​< 65,0
​do temp. 350 oC destyluje ​%(V/V) ​85,0 ​-
​95 %(V/V) destyluje do temperatury oC ​- ​360,0
​Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) 3) %(V/V) ​- ​7,0 ​PN-EN 14078
​Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) ​PN-EN 116​

​​dla gatunku B oC​​ ​ -​ 0​

​​​dla gatunku D ​- ​-10

​​​dla gatunku F ​- ​-20
Temperatura mętnienia oC​​ ​ - - 4) PN-ISO 3015​​
​​dla gatunków B, D, F
​ ​​Badanie skłonności do zanieczyszczania rozpylaczy 5) – wskaźnik zmniejszenia drożności rozpylaczy przy wzniosie iglicy 0,10 mm %​ ​- ​60 ​CEC F-23-A-01
1) Zaostrzone wymaganie PKN ORLEN S.A.​
2) Gdy olej napędowy zawiera więcej niż 2 % (V/V) FAME, wymagane jest oznaczanie stabilności oksydacyjnej wg EN 15751.
3) FAME powinny spełniać wymagania PN-EN 14214.
4) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach.
5) Badanie okresowe – zaostrzone wymagania PKN ORLEN S.A.​
​​​​​​​​​​​​​​
Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem paliw? Prześlij zapytanie:
Określ parametry zapytania
Jaki produkt?
Dodatkowe uwagi:
Podaj dane kontaktowe
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Powiat:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Wpisz kod z obrazka:
 

NASZE MARKI