Olej opałowy ciężki C-3

Charakterystyka

Olej opałowy ciężki C3 jest mieszaniną węglowodorów otrzymywanych w wyniku rafineryjnych procesów zachowawczego i wtórnego przetwarzania  ropy naftowej. Maksymalna zawartość siarki w tym gatunku oleju opałowego wynosi 3 %(m/m).

Olej opałowy ciężki C3 ​spełnia wewnętrzne wymagania jakościowe PKN ORLEN S.A., które są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008).


Zastosowanie

 


Olej opałowy ciężki C3 jest dedykowany  do stosowania jako paliwo w kotłach centralnego ogrzewania, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz do celów technologicznych. 

 

Właściwości

Parametr Jednostka ​Zakres

Metoda badań
​min. ​max.
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 890,0 -1) PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3838
​Wartość opałowa ​MJ/kg 39,7 ​- ​PN-C-04062
​Temperatura zapłonu oC ​62,0 ​- PN-EN ISO 2719
​Zawartość siarkowodoru ​mg/kg ​- ​2,00 ​IP 570
Lepkość kinematyczna w temp. 100 oC mm2/s - 55,00 PN-EN ISO 3104
Lepkość kinematyczna w temp. 50 oC mm2/s ​- ​800,0 PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny
​PN-EN ISO 3405
​do temp. 350 oC destyluje ​%(V/V) - 29,0
​Temperatura płynięcia oC​​ ​ ​- ​40 ​PN-EN ISO 3016​
​Zawartość siarki %(m/m) ​- 3,00 ​PN-EN ISO 8754
PN-EN ISO 14596
Zawartość zanieczyszczeń %(m/m) ​- ​0,50 ​PN-EN ISO 3735
​Całkowita zawartość osadów %(m/m) ​- -1) ​PN-ISO 10307-1
ASTM D 4870
​Całkowita zawartość osadów po starzeniu %(m/m)​ ​- -1) ​PN-ISO 10307-2 Procedura A
Zawartość wody ​%(V/V) ​- ​1,0 PN-ISO 3733
PN-EN ISO 9029
Pozostałość po spopieleniu %(m/m)​ ​- ​​0,200 PN-EN ISO 6245
Zawartość wanadu mg/kg ​- -1) PN-C-04029
PN-EN 13131
PN-EN ISO 14597
1) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach. 

​​​​
Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem paliw? Prześlij zapytanie:
Określ parametry zapytania
Jaki produkt?
Dodatkowe uwagi:
Podaj dane kontaktowe
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Powiat:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Wpisz kod z obrazka:
 

NASZE MARKI