Zobacz także:
Produkty sklepowe i usługi

Pragniemy poinformować, że wybór dostawców, producentów, jak również dobór asortymentu FMCG dla danych grup produktowych, znajdujących się w ofercie punktów handlowych, funkcjonujących w ramach sieci sprzedaży detalicznej PKN ORLEN S.A., dokonywany jest w trakcie cyklicznie przeprowadzanych postępowań. W ich następstwie dokonywany jest wybór kontrahentów, będących odpowiednio producentami oraz dostawcami określonych towarów, przy czym wszelkie finalne decyzje w przedmiotowym zakresie podejmowane zostają przez dedykowane ku temu zespoły.

Wskazany tryb nie wyklucza możliwość składania ofert lub przesyłania informacji handlowych
bez uprzedniego zapytania otrzymywanego z naszej strony.

Podkreślenia jednakże wymaga, że w żadnym przypadku nie powoduje to:

  • ani automatycznej kwalifikacji do procesu optymalizacyjnego (zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu)
  • ani też przyjęcia przez PKN ORLEN S.A. otrzymanej oferty lub informacji (także w sposób dorozumiany, w razie braku odpowiedzi ze strony PKN ORLEN S.A.).

PKN ORLEN S.A. zastrzega bowiem, że w każdym przypadku do zawiązania jakiejkolwiek ewentualnej współpracy pomiędzy PKN ORLEN S.A. a innym podmiotem (niezależnie od tego, czy współpracującym już, bądź nie z PKN ORLEN S.A.) niezbędne jest poczynienie stosownego uzgodnienia, dokonywanego każdorazowo przez właściwie umocowanych przedstawicieli obu zainteresowanych stron.

Oferty / informacje dotyczące współpracy w obszarze sprzedaży produktów FMCG, non-food i usług w punktach detalicznych ORLEN należy składać poprzez odpowiedni Formularz, wraz ze wskazanymi w nim załącznikami. Wypełnij Formularz.

NASZE MARKI