Fenol techniczny

Charakterystyka
Fenol wykazuje własności silnie trujące i parzące. Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Kontakt ze stopionym fenolem stwarza niebezpieczeństwo oparzeń termicznych.
Fenol jest łatwo rozpuszczalny w alkoholu, eterze, chloroformie, glicerynie, dwusiarczku węgla oraz węglowodorach aromatycznych i alifatycznych.
Przy destylacji z wodą fenol tworzy azeotrop o temperaturze wrzenia 99,52 oC, zawierający 9,8% fenolu w azeotropie.
Fenol wraz z acetonem produkujemy z zastosowaniem metody kumenowej. Jako półprodukt otrzymujemy kumen powstały w procesie alkilacji benzenu propylenem przy udziale kompleksu katalitycznego na bazie chlorku glinu (AlCl3). Kumen wydzielamy na drodze wielostopniowej destylacji alkilatu. Następnie otrzymywany kumen poddajemy procesowi utleniania tlenem z powietrza do wodoronadtlenku kumenu. W dalszym etapie wodoronadtlenek kumenu w obecności katalizatora (kwasu siarkowego) rozpada się na fenol i aceton. Otrzymaną mieszaninę rozkładczą poddajemy rektyfikacji a następnie destylacji i oczyszczaniu otrzymując fenol o czystości 99,96%.

Zastosowanie
Fenol znajduje zastosowanie głównie w przemyśle barwników, włókien i tworzyw sztucznych, farmaceutycznym oraz przy produkcji środków ochrony roślin. Stosowany jest również, jako środek odkażający oraz jako półprodukt w syntezie organicznej.

Wymagania

Fenol techniczny
ZN-ORLEN

Wymagania Jednostka Wartości
Gat. I Gat.II
Stan skupienia - ciało stałe
Zapach - ostry słodkawy
Barwa - bezbarwny, różowieje na powietrzu
Temperatura krystalizacji, min. °C 40,6 40,2
Rozpuszczalność w wodzie określona zmętnieniem lub opalescencją roztworu wzorcowego, max. mg Cl 0,2 0,6
Barwa ciekłego fenolu, max. Pt-Co 30 -
Zawartość kumenu i alfametylostyrenu, max. % (m/m) 0,015 -
Zawartość związków karbonylowych, max. % (m/m) 0,007 -
Zawartość tlenku mezytylu, max. % (m/m) 0,005 -
Zawartość siarki całkowitej, max. mg/kg 2 -
Zawartość wody, max. % (m/m) 0,2 0,3
Zawartość kwasu mrówkowego, max. % (m/m) 0,0015 -

Przedstawiciel Handlowy Dane kontaktowe
e-mail tel. kom.
Marcin Ehrenfeucht marcin.ehrenfeucht@orlen.pl +48 22 677 39 43 +48 665 560 774

Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem produktów?Zostaw swoje dane:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Powiat
Nr telefonu +48
Temat
E-mail
Pytanie
Wpisz kod z obrazka
 

NASZE MARKI