Petrochemikalia
14.12.2017

Uprzejmie informujemy, że PKN ORLEN S.A. w dniu 14 grudnia 2017 r. odwołuje Siłę Wyższą w swoim zakładzie PTA. Zakład PTA jest uruchomiony i działa prawidłowo.

29.11.2017
Zawiadomienie o wystąpieniu Zdarzenia Siły Wyższej w Zakładzie PTA

Z przykrością informujemy, że w związku z awarią techniczną polegającą na nieszczelności układu wymiany ciepła pomiędzy strumieniami gazu poreakcyjnego i kondensatu parowego zmuszeni byliśmy do zatrzymania instalacji PTA w dniu 29 listopada 2017. W związku z tym, niniejszym ogłaszamy wystąpienie Zdarzenia Siły Wyższej ze skutkiem natychmiastowym.

Powyższe zdarzenie spowodowane, między innymi, nadzwyczajną, nieprzewidywalną przeszkodą zaistniałą niezależnie od PKN ORLEN S.A., pozostające poza jego kontrolą, znacznie ogranicza możliwość wywiązania się przez PKN ORLEN S.A. ze zobowiązań wynikających z umów z partnerami biznesowymi t.j. Zdarzenie Siły Wyższej.

W związku z zaistnieniem Zdarzenia Siły Wyższej, PKN ORLEN S.A. jest zmuszony zredukować dostawy PTA do czasu uruchomienia instalacji w Zakładzie PTA. Wstępnie szacujemy, że postój instalacji potrwa 21 dni. Informacja o planowanym uruchomienie produkcji zostanie przekazana Państwu bez zbędnej zwłoki.

Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, w celu złagodzenia skutków ww. awarii. Będziemy niezwłocznie informować o wszelkich zmianach odnośnie zredukowanych wolumenów PTA, jak również statusu usuwania awarii na instalacji PTA oraz terminu zakończenia Zdarzenia Siły Wyższej.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę w tej nieprzyjemnej sytuacji dla wszystkich zaangażowanych stron.

Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem produktów?Zostaw swoje dane:
Imię
Nazwisko
Miejscowość
Powiat
Nr telefonu +48
Temat
E-mail
Pytanie
Wpisz kod z obrazka
 

NASZE MARKI