Zobacz także:
Portal wymiany informacji w ruchu kolejowym

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadziliśmy internetową obsługę przewozów kolejowych.

Portal wymiany informacji w ruchu kolejowym to aplikacja pozwalająca klientom, dostawcom, przewoźnikom aktywnie uczestniczyć w procesie realizacji wysyłek kolejowych.

Aplikacja pozwala na wymianę niezbędnej informacji pomiędzy uczestnikami biorącymi udział w
procesie planowania i realizacji wysyłek transportem kolejowym. 

Zakres danych jest uzależniony od formuły sprzedażowej realizowanej wysyłki i własności taboru.

Na stronie nie tylko można śledzić bieżący status wysyłki, ale również przekazywać szczegółowe
instrukcje wysyłkowe, zarządzać swoimi cysternami kolejowymi, uzyskać informację na temat ewentualnych usterek do wagonów kolejowych.

Informacja w aplikacji jest na bieżąco aktualizowana.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji należy pobrać formularz zgłoszeniowy i skontaktować się ze swoim Opiekunem.

Usługa jest dostępna bezpłatnie po zapoznaniu się z regulaminem

Przejdź do aplikacji eKolej

​​​​​

NASZE MARKI