Zobacz także:
Klient

Samoobsługa to aplikacja informatyczna do samodzielnego planowania odbiorów produktów na Terminalach Paliw.

Aplikacja poprzez stronę www umożliwia Klientom składanie dyspozycji i upoważnień, tworzenie miejsc przeznaczenia, a także przegląd kontraktów i zleceń oraz bazy podstawowych danych kierowców i pojazdów dysponowanych do przewozu zakupionych produktów.

Dostęp do aplikacji jest bezpłatny i może go otrzymać każdy klient PKN ORLEN S.A. posiadający aktualną umowę handlową na hurtowy zakup produktów paliwowych oraz Umowę na korzystanie z aplikacji do planowania odbioru produktów zawartą za pośrednictwem Przedstawiciela handlowego.

Poniżej dokumenty do pobrania: 

​​​​​​
​​​
Link do aplikacji

https://newhurt.orlen.pl

NASZE MARKI