DLACZEGO WARTO

300

50

6

Czym jest Dzień Wiedzy z ORLENEM

"Dzień Wiedzy z ORLENEM" jest projektem edukacyjnym, w ramach którego poprzez cykle warsztatów, prelekcje przybliżamy, jakie zastosowanie praktyczne ma wiedza teoretyczna zdobyta w szkole i na uczelni. Jest to możliwość poznania rozwiązań, funkcjonujących praktyk rynkowych i innowacyjności.

Jak to się odbywa

W porozumieniu z wybraną uczelnią lub szkołą techniczną organizujemy cykle spotkań. Poruszamy interesujące uczniów, studentów tematy, które są kontynuacją lub rozwinięciem zakresów tematycznych szkoły. Spotkania mają konwencję mini-wykładów, prezentacji i quizów, case – studies, wizyt studyjnych. Każdy temat prezentowany przez praktyków z ORLEN zajmuje około od 1 do 3 godzin.

Cele edukacyjne

Masz szansę poznania aktualnych zagadnień z zakresu wiedzy i biznesu w przystępny i ciekawy sposób. Wzbudzamy pasję do nauki, bo zakładamy, że trudne zagadnienia najłatwiej jest zrozumieć na konkretnych przykładach, w praktyce. Inspirujemy Cię, abyś w przyszłości, po zakończeniu szkoły, mógł zrobić pierwszy krok zawodowy właśnie w Grupie ORLEN.

Ten projekt jest dla Ciebie

Projekt skierowany jest do studentów oraz uczniów uczelni technicznych. Zapraszamy również do udziału nauczycieli czy opiekunów kierunków studiów, którzy są zainteresowani aktualną wiedzą na tematy inżynieryjne.

OPINIE UCZESTNIKÓW

„Wykład poszerzył moje spojrzenie na działalność ORLEN Upstream. Zaskoczeniem była aktywność spółki w Kanadzie w prowincji Alberta. Prezentacja przybliżyła zagadnienia związane z planowaniem inwestycji w przemyśle poszukiwawczo-wydobywczym. Oprócz potencjalnych zasobów ważna jest także np. stabilność polityczna regionu, a co się z tym wiąże bezpieczeństwo pracowników  sprzętu. Wykład uwidocznił, że w branży niepowodzenia kosztują bardzo wiele, jednak sukcesy „zwracają” zainwestowane środki wielokrotnie”.

Adam - Wydział Wiertnictwa, Nafty, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

OPINIE UCZESTNIKÓW

„Dla mnie, jako studentki IV roku energetyki, "Dzień Wiedzy z ORLENEM”, był ciekawym uzupełnieniem zajęć prowadzonych na studiach. Jako że temat mojej pracy inżynierskiej jest ściśle związany z wykorzystaniem gazu ziemnego na cele energetyczne, szczególnie interesująca była część wykładu dotycząca budowy bloku gazowo-parowego we Włocławku z wykorzystaniem animacji przybliżających działanie turbiny gazowej oraz filmu przedstawiającego jak bardzo skomplikowanym wyzwaniem logistycznym była operacja dostarczenia głównych urządzeń do budowanego bloku energetycznego”. Paulina - Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

OPINIE UCZESTNIKÓW

„Jestem studentką geologii i dla mnie interesujące były plany ORLENU na najbliższe lata dotyczące prac poszukiwawczych, mających na celu znalezienie złóż węglowodorów, których eksploatacja będzie opłacalna. Spotkanie w ramach „Dnia Wiedzy z ORLENEM” było także okazją do rozmowy z przedstawicielami ORLENU w sprawie możliwości odbycia stażu, o który warto się starać, by zdobyć cenne doświadczenia zawodowe”.

Justyna - Wydział Geologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Najbliższe spotkanie w ramach programu Dzień Wiedzy z ORLENEM

Zapraszamy do śledzenia Aktualności

Uczelnie

Elżbieta Gurdzińska

Pełnomocnik Prorektora ds. praktyk studenckich

Politechnika Warszawska filia w Płocku.

Pragnę wyrazić podziękowanie w imieniu kierownictwa naszej Uczelni oraz studentów kierunku Technologia Chemiczna za wykłady poprowadzone w ramach IV edycji „Dzień Wiedzy z Orlenem”. Na spotkanie przybyli licznie studenci kierunku technologia chemiczna, z  których prawdopodobnie część zdecyduje się na kontynuację studiów na specjalności związanej z polimerami. Referaty przedstawione zostały w sposób przystępny i bardzo ciekawy, co wywołało ożywioną dyskusję. Studenci podziękowali wykładowcom za przedstawione prezentacje. Składamy serdeczne podziękowania organizatorom spotkań”.

Tomasz Wiśniewski

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Edukacji w Płocku.

Projekt „Dzień Wiedzy z ORLENEM” jest przykładem pomostu łączącego teorię z praktyką. Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza mają możliwość pogłębienia wiedzy zdobytej w szkole dzięki spotkaniom z ekspertami z obszaru produkcji PKN ORLEN, którzy omawiają tematykę związaną z wytwarzaniem produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Jest to również możliwość poznania nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w PKN ORLEN.

Adam Szurlej

Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Obserwuję rosnące zainteresowanie studentów spotkaniami w ramach projektu. Wykłady te umożliwiają zapoznanie się studentów z poszczególnymi obszarami funkcjonowania GK ORLEN i przez to mogą być traktowane jako pewna forma przygotowania dla tej grupy osób, które w okresie wakacji planują praktyki w Koncernie.

NASZE MARKI