Zobacz także:
Modernizacja rurociągów wysokoprężnych pary 13,6MPa / 540oC w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku
08-10-2020  Inwestycje (produkcja, infrastruktura, terminale i rurociągi)
PKN ORLEN S.A. zaprasza zainteresowanych dostawców do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym dotyczącym modernizacji rurociągów wysokoprężnych pary świeżej 13,6MPa /540oC w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku. 
Inwestycja realizowana w formule EPC dotyczyć będzie modernizacji rurociągów wysokoprężnych - planowana do przeprowadzenia etapowo z zachowaniem ciągłości pracy Zakładu.
Udział w postępowaniu zapoczątkuje proces wyboru Wykonawcy dla przedmiotowego projektu, którego zakres będzie obejmował wymianę kolektora głównego oraz budowę nowego rurociągu pary świeżej pomiędzy Zakładem Elektrociepłowni a instalacją OLEFIN wraz z pracami towarzyszącymi. Nowo projektowane rurociągi będą wykonane ze stali stopowej P91. 
Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na Platformie Zakupowej Grupy ORLEN - CONNECT​ w listopadzie 2020 roku.
Zachęcamy do śledzenia informacji na bieżąco, a w przypadku dodatkowych pytań do kontaktu telefonicznego: +48 607191614.​
Powrót do listy planów zakupowych

NASZE MARKI