Zobacz także:
Modernizacja turbozespołów TG-4 i TG-5 w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku
08-10-2020  Inwestycje (produkcja, infrastruktura, terminale i rurociągi)
PKN ORLEN S.A. zaprasza zainteresowanych dostawców do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym modernizacji dwóch turbozespołów upustowo-przeciwprężnych o mocy 55 MWe każdy (TG-4 i TG-5) w Zakładzie Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. w Płocku.
Inwestycja w formule EPC+LTSA będzie obejmować prace we wszystkich branżach i będzie polegać na całkowitej wymianie istniejących turbozespołów na nowe. Modernizacja będzie przeprowadzona etapowo, tj. w pierwszym etapie zostanie przekazany do modernizacji turbozespół TG-4, a następnie, po jego przyjęciu do eksploatacji, nastąpi przekazanie do modernizacji turbozespołu TG-5.
Zapytanie ofertowe zostanie opublikowane na Platformie Zakupowej Grupy ORLEN - CONNECT​ w listopadzie 2020 roku.
Zachęcamy do śledzenia informacji na bieżąco, a w przypadku dodatkowych pytań do kontaktu telefonicznego: +48 693940395.
Powrót do listy planów zakupowych

NASZE MARKI