Zobacz także:
Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego nr PKN/199/2017
12-04-2017
W związku z planowanym do realizacji projektem badawczym, w stosunku do którego PKN ORLEN zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PKN ORLEN ogłasza nabór ofert na: „Wykonanie usług badawczych, prac eksperymentalno-rozwojowych oraz pokrewnych usług doradczych w zakresie wsparcia PKN ORLEN w procesie opracowywania technologii procesu hydrorafinacji mieszanek frakcji naftowych z olejami roślinnymi”.

Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego, sposobów i terminu składania oferty oraz innych informacji dotyczących zapytania znajdują się w załączonych dokumentach.

Zapytanie_ofertowe.pdf
Załącznik_1_Wzór umowy.pdf
Załącznik_2_Zobowiązanie oferenta.pdf
Załącznik_3_Oświadczenie o spełnieniu warunków dostępu.pdf
Załącznik_4_Oświadczenie oraz lista publikacji i patentów.pdf
Załącznik_5_Oświadczenie oferenta o pracach badawczych.pdf
Załącznik_6_Oświadczenie oferenta o zasobach technicznych.pdf​

Wróć do poprzedniej strony
 

NASZE MARKI