Zobacz także:
Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr PKN/2/003457/18
27-02-2019

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr PKN/2/003457/18 na wykonanie usług badawczych polegających na przeprowadzeniu testów na hamowni silnikowej dla oleju napędowego zawierającego jako jeden z komponentów hydrorafinat z procesu współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi (biowęglowodory) oraz paliw odniesienia, PKN ORLEN S.A. działając zgodnie z zasadami ww. zapytania ofertowego, na Dostawcę wybrał: Instytut Nafty i Gazu z siedzibą w Krakowie, NIP: 6750001277.

Ww. postępowanie ofertowe było prowadzone w związku z realizacją projektu badawczego pn. „Opracowanie technologii procesu współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi jako potencjalne źródło biokomponentów dla oleju napędowego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INNOCHEM, działanie 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Wróć do poprzedniej strony
 

NASZE MARKI