Zobacz także:
Najem budynków i dzierżawa terenów PKN ORLEN S.A.

Zapraszamy do składania ofert osoby prowadzące działalność gospodarczą , które chciałyby współpracować z PKN ORLEN S.A. jako Najemcy wolnych powierzchni budynków położonych na stacjach paliw PKN ORLEN S.A. lub jako Dzierżawcy części terenów w/w stacji.

Aktualne oferty znajdują się w poniższej tabeli.

Data ogłoszenia Ogłoszenie Kategoria Miejsce świadczenia usług Termin składania ofert Zapytanie ofertowe
Załącznik/link
   
30-10-2020 Zapytanie ofertowe dotyczące dzierżawy/poddzierżawy części nieruchomości przy funkcjonujących stacjach paliw PKN ORLEN S.A. pod budowę i eksploatację restauracji wolnostojącej oraz pod inne zagospodarowanie komercyjne Dzierżawa/poddzierżawa nieruchomości 15-12-2020 Pobierz
[8,59 MB]
16-11-2020 Zapytanie Ofertowe dotyczące poddzierżawy części nieruchomości Miejsca Obsługi Podróżnych /MOP/ pod budowę i eksploatację restauracji wolnostojącej. Dzierżawa/poddzierżawa nieruchomości 11-01-2021 Pobierz
[2,45 MB]
07-04-2021 PKN ORLEN S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o charakterze administracyjno-biurowym w Kielcach Najem Budynku 14-05-2021 Pobierz
07-04-2021 PKN ORLEN S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o charakterze administracyjno-biurowym w Łodzi ul. Gdańskiej Najem Budynku 14-05-2021 Pobierz
07-04-2021 PKN ORLEN S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o charakterze administracyjno-biurowym w Lublinie Najem Budynku 14-05-2021 Pobierz
07-04-2021 PKN ORLEN S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o charakterze administracyjno-biurowym w Nowej Wsi Wielkiej Najem Budynku 14-05-2021 Pobierz
07-04-2021 PKN ORLEN S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o charakterze administracyjno-biurowym w Olsztynie Gutkowo Najem Budynku 14-05-2021 Pobierz
07-04-2021 PKN ORLEN S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o charakterze administracyjno-biurowym w Olsztynie ul. Kopernika Najem Budynku 14-05-2021 Pobierz
07-04-2021 PKN ORLEN S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o charakterze administracyjno-biurowym w Poznaniu Najem Budynku 14-05-2021 Pobierz
07-04-2021 PKN ORLEN S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o charakterze administracyjno-biurowym w Szczecinie Najem Budynku 14-05-2021 Pobierz
07-04-2021 PKN ORLEN S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o charakterze administracyjno-biurowym we Wrocławiu ul. Kołłątaja Najem Budynku 14-05-2021 Pobierz
07-04-2021 PKN ORLEN S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości o charakterze administracyjno-biurowym we Wrocławiu ul. Rejtana Najem Budynku 14-05-2021 Pobierz
07-04-2021 PKN ORLEN S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na najem nieruchomości Najem Budynku 14-05-2021 Pobierz

NASZE MARKI