Zobacz także:
Komitety Rady Nadzorczej
1. Komitet Audytu:
Andrzej Kapała – Przewodniczący Komitetu
Izabela Felczak-Poturnicka
Jadwiga Lesisz
Barbara Jarzembowska
Michał Klimaszewski

2. Komitet ds. Strategii i Rozwoju:
Michał Klimaszewski – Przewodniczący Komitetu
Izabela Felczak-Poturnicka
Małgorzata Niezgoda
Andrzej Kapała
Anna Sakowicz- Kacz

3. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:
Małgorzata Niezgoda-Przewodnicząca Komitetu
Anna Wójcik
Anna Sakowicz-Kacz
Michał Klimaszewski
Andrzej Szumański

4. Komitet ds. Ładu Korporacyjnego:
Andrzej Szumański - Przewodniczący Komitetu
Izabela Felczak-Poturnicka
Andrzej Kapała
Barbara Jarzembowska
Roman Kusz

5. Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
Jadwiga Lesisz – Przewodnicząca Komitetu
Izabela Felczak-Poturnicka
Anna Wójcik
Michał Klimaszewski
Roman Kusz
 

NASZE MARKI