Zobacz także:
Komitety Rady Nadzorczej
1. Komitet Audytowy:
Kryński Wojciech - Przewodniczący
Bochacik Mateusz
Felczak-Poturnicka Izabela
Kwaśnicki Radosław Leszek
Lesisz Jadwiga

2. Komitet ds. CSR:
Lesisz Jadwiga - Przewodnicząca
Felczak-Poturnicka Izabela
Kwaśnicki Radosław Leszek

3. Komitet ds. Ładu Korporacyjnego:
Biernat-Wiatrak Agnieszka - Przewodnicząca
Bochacik Mateusz
Kwaśnicki Radosław Leszek

4. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:
Niezgoda Małgorzata - Przewodnicząca
Bochacik Mateusz
Kryński Wojciech

5. Komitet ds. Strategii i Rozwoju:
Kwaśnicki Radosław Leszek – Przewodniczący
Biernat-Wiatrak Agnieszka
Felczak-Poturnicka Izabela
Niezgoda Małgorzata
 

NASZE MARKI