Zobacz także:
Komitety Rady Nadzorczej
1. Komitet Audytu:
Andrzej Kapała – Przewodniczący Komitetu
Jadwiga Lesisz
Barbara Jarzembowska
Michał Klimaszewski

2. Komitet ds. Strategii i Rozwoju:
Michał Klimaszewski – Przewodniczący Komitetu
Wojciech Jasiński
Andrzej Kapała
Anna Sakowicz-Kacz

3. Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:
Wojciech Jasiński – Przewodniczący Komitetu
Andrzej Szumański
Anna Wójcik
Anna Sakowicz-Kacz
Michał Klimaszewski

4. Komitet ds. Ładu Korporacyjnego:
Andrzej Szumański – Przewodniczący Komitetu
Andrzej Kapała
Barbara Jarzembowska
Roman Kusz

5. Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
Jadwiga Lesisz – Przewodnicząca Komitetu
Roman Kusz
Anna Wójcik
Michał Klimaszewski
 

NASZE MARKI