Zobacz także:
Rada Nadzorcza

Pan Radosław Leszek Kwaśnicki

Wiceprzewodniczący, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Jest doktorem nauk prawnych oraz radcą prawnym. Specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego, transakcjach M&A oraz postępowaniach sądowych. Absolwent programu AMP (Advanced Management Program) na IESE Business School, University of Navarra oraz programu Value Creation Through Effective Boards na Harvard Business School (Executive Education) oraz IESE Business School. 

Od 2014 r. zasiada w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Członka Komitetów Audytowego, ds. Ładu Korporacyjnego i ds. CSR. 

Pełni również funkcję członka Rady Nadzorczej SFINKS POLSKA S.A. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., PGE Energia S.A., BBI Capital NFI S.A., MAGO S.A., Elektrownia Turów S.A. oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. 

Uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts w zakresie prawa spółek. Został również wyróżniony przez European Legal Experts oraz przez Legal 500. Jest laureatem I-go miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa - Zawody Zaufania Publicznego. 

Pełnił funkcję Prezesa Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, którego obecnie jest arbitrem. Orzeka lub orzekał również w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu oraz w Sądzie Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich.

Uczestniczy w pracach legislacyjnych związanych z prawem gospodarczym. Redaktor oraz autor (współautor) kilku podręczników i komentarzy oraz innych publikacji poświęconych prawu gospodarczemu. Wchodzi w skład Rady Programowej „Monitora Prawa Handlowego”. 

Jest Redaktorem Naczelnym Bloga „Prawo Biznesu - Law in Action”. Wchodzi w skład kadry dydaktycznej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. ​​​​​​

« powrót

 

NASZE MARKI