Zobacz także:
Rada Nadzorcza

Pan Wojciech Kryński

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

image001_rn.jpgWojciech Kryński – jeden z założycieli i wspólnik Ground Frost.

Wojciech Kryński posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania międzynarodowych i amerykańskich zasad rachunkowości. Z rachunkowością międzynarodową związany jest od 1998 roku. Prowadził liczne projekty w Polsce, Ukrainie, Chorwacji, Grecji, Rumunii, Ghanie i Nigerii.

W przeszłości pracował w międzynarodowej firmie audytorskiej oraz w działach finansowych międzynarodowych firm.

W Ground Frost kieruje doradztwem księgowym w zakresie MSSF i US GAAP, modelowaniem finansowym oraz relacjami z kluczowymi klientami. Na co dzień zajmuje się wycenami przedsiębiorstw, szacowaniem wartości godziwych wartości niematerialnych, płatności w formie akcji oraz instrumentów finansowych. Brał udział w projektach doradczych mających na celu stworzenie struktur księgowych i procedur księgowania dla rachunkowości zabezpieczeń w przedsiębiorstwach polskich i rumuńskich.

Jest odpowiedzialny za kształtowanie polityk rachunkowości spółek giełdowych, bierze udział w tworzeniu umów posiadających później odzwierciedlenie w księgowości. Wojciech uczestniczy również w transakcjach przejęć i połączeń jednostek, w których kieruje wycenami, procesami badań przedinwestycyjnych oraz przygotowywaniem umów sprzedaży akcji (SPA).

Jest stałym doradcą wielu firm giełdowych. Wojciech Kryński jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse in Bankowość, a także podyplomowych studiów w zakresie Rachunkowości i Zarządzania Finansowego (UŁ) oraz posiada certyfikat ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

« powrót

 

NASZE MARKI